Uchwała Nr XXVIII/157/2013 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości położonej w miejscowości Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:27:27.
 Uchwała Nr XXVIII/158/2013 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:28:10.
 Uchwała Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:28:47.
 Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:29:16.
 Uchwała Nr XXIX/161/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Antoniów na lata 2008 – 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:30:44 | Data modyfikacji: 2013-04-16 12:37:53.
 Uchwała Nr XXIX/162/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czerwona na lata 2008 – 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:42:49 | Data modyfikacji: 2013-04-16 12:44:57.
 Uchwała Nr XXIX/163/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:47:02.
 Uchwała Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie uchylenie Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zadania: "Przebudowa ( modernizacja) drogi powiatowej nr 1941W Ciepielów - Świesielice - Tymienica na odcinku Ciepielów - Rekówka z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w km 0+000 do 2+500, dł. odcinka 2500 mb”.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:47:38.
 Uchwała Nr XXIX/165/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:48:13.
 Uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:48:51.
 Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:49:21.
 Uchwała Nr XXIX/168/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:50:08.
 Uchwała Nr XXIX/169/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:50:43.
 Uchwała Nr XXIX/170/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie likwidacji kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:51:11.
 Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały Nr VI/36/2007 Rady Gminy Ciepielów z dnia 13 czerwca 1999 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/99 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie założenia i organizacji Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:52:48.
 Uchwała Nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:53:12.
 Uchwała Nr XXX/173/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2012 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:53:46.
 Uchwała Nr XXX/174/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:55:06.
 Uchwała Nr XXX/175/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/204/2002 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 lutego 2002 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia sposobu i trybu ich zbycia

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:55:57.
 Uchwała Nr XXX/176/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:56:46.
 Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zgody na udzielenie z budżetu Gminy Ciepielów pomocy finansowej

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-05 08:08:40.
 Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepielów na lata 2013 – 2015

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-05 08:09:31.
 Uchwała Nr XXXI/179/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-05 08:10:07.
 Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie częściowej likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-05 08:10:37.
 Uchwała Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciepielów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-05 08:11:06.
 Uchwała Nr XXXI/182/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-05 08:11:40.
 Uchwała Nr XXXI/183/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-05 08:12:21.
 Uchwała Nr XXXII/184/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-13 12:50:29.
 Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-13 12:50:57.
 Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-13 12:51:35.
 Uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-13 12:52:26.
 Uchwała Nr XXXII/188/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-06-13 12:53:02.
 Uchwała Nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:04:40.
 Uchwała Nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:05:12.
 Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:06:10.
 Uchwała Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2012 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:06:43.
 Uchwała Nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne, stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:07:41.
 Uchwała Nr XXXIV/194/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów do realizacji projektu „ Reaktywujemy indywidualizacje” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:08:12.
 Uchwała Nr XXXIV/195/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:08:36.
 Uchwała Nr XXXIV/196/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:09:11.
 Uchwała Nr XXXIV/197/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-07-18 13:09:38.
 Uchwała Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie finansowania przez Gminę Ciepielów budowy dróg powiatowych w latach 2013 – 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-11-07 12:21:22.
 Uchwała Nr XXXVII/202/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-11-07 12:21:55.
 Uchwała Nr XXXVII/203/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-11-07 12:22:34.
 Uchwała Nr XXXV/198/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:44:56.
 Uchwała Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie prowadzonym przez Gminę Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:45:40.
 Uchwała Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:46:17.
 Uchwała Nr XXXVIII/204/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:47:15.
 Uchwała Nr XXXVIII/205/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:47:51.
 Uchwała Nr XXXVIII/206/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:48:25.
 Uchwała Nr XXXVIII/207/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie finansowania przez Gminę Ciepielów budowy dróg powiatowych w latach 2013 – 2014

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2013-12-30 13:49:54.
 Uchwała Nr XXXIX/208/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 -2021

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-01-09 10:24:58.
 Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr XXXIX/209/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2014-01-09 10:25:57.
Data wprowadzenia: 2014-01-09 10:25:57
Opublikowane przez: Marcin Bielecki