UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY
CIEPIELÓW ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY CIEPIELÓW ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Załącznik 1a - wykaz mienia

Zapytanie i odpowiedź

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-12-03 15:01:52 | Data modyfikacji: 2021-12-03 15:03:31.
Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Ciepielów 2021

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepielów 2021

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - 01.06.2021

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-26 13:29:46 | Data modyfikacji: 2021-06-02 08:44:48.
Data wprowadzenia: 2021-05-26 13:29:46
Data modyfikacji: 2021-06-02 08:44:48
Opublikowane przez: Marcin Bielecki