Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Remiza OSP Bąkowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 12.04.2021

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 14.04.2021

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 15.04.2021

Zapytanie nr 4 do SWZ i odpowiedź - 15.04.2021

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:41:29 | Data modyfikacji: 2021-04-15 12:33:16.
Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Załączniki do SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 16.03.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - zmiana 16.03.2021

Załączniki do SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - zmiana 16.03.2021

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 1 - Zmiany Zał. nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Basen - 19.03.2021

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 2 - Schemat GWP Basen Ciepielów - 19.03.2021

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 3 - 19.03.2021

Zapytanie nr 4 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 19.03.2021

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie treści SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 19.03.2021

Zapytanie nr 5 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Zapytanie nr 6 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Zapytanie nr 7 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Załącznik uzgodnienia basen Ciepielów - 25.03.2021

Zaktualizowane rysunki i przedmiary - 25.03.2021

Zapytanie nr 8 do SWZ i odpowiedź - 26.03.2021

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - 29.03.2021

Informacja z otwarcia ofert - Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - 30.03.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-03-08 13:28:28 | Data modyfikacji: 2021-04-14 09:39:34.
Data wprowadzenia: 2021-03-08 13:28:28
Data modyfikacji: 2021-04-14 09:39:34
Opublikowane przez: Marcin Bielecki