Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:41:19.
 BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIEPIELÓW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:45:33.
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:46:22.
 INFORMACJA DODATKOWA zbiorcza

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:50:46.
 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:53:23.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:56:26.
Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:56:26
Opublikowane przez: Marcin Bielecki