> rok 2020

rok 2020

 UCHWAŁA Nr XVIII/100/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-10 12:43:30.
 UCHWAŁA Nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia na dofinasowanie wymiany kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na lata 2020-2025

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-10 12:46:12.
 UCHWAŁA Nr XVIII/102/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-10 12:47:42.
 UCHWAŁA Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-10 12:49:10.
 UCHWAŁA Nr XVIII/104/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-10 12:50:34.
 UCHWAŁA Nr XVIII/105/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-10 12:51:55.
 UCHWAŁA Nr XVIII/106/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-10 12:53:22.
 UCHWAŁA Nr XVIII/107/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-10 12:54:51.
 UCHWAŁA Nr XVIII/108/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciepielów

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-10 12:56:21.
 UCHWAŁA Nr XIX/109/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/93/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2020 – 2027

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-20 11:05:28.
 UCHWAŁA Nr XIX/110/2020 Rady Gminy Ciepielów z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XVII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-20 11:12:28.
Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:12:28
Opublikowane przez: Marcin Bielecki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
Wójt Gminy
Artur Szewczyk
Kontakt:
Tel: 48-37-88-080
Fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl