> Rok 2020

Rok 2020

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 9 marca 2020 roku na realizację zadania publicznego Gminy Ciepielów, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w dyscyplinie : piłka nożna

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-04-17 16:13:28.
 Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepielów o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ciepielów, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-09 14:15:08.
 Ogłoszenie - WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-09 14:13:12.
 ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Ciepielów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-09 14:10:14.
 UCHWAŁA Nr XIII/72/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2020-03-09 14:08:38.
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2019 - formularz konsultacji

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-10-22 12:43:27
Zmodyfikowane przez: Marcin Bielecki | Data modyfikacji: 2019-10-22 13:05:44
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019 - projekt uchwały

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-10-22 12:42:07
Zmodyfikowane przez: Marcin Bielecki | Data modyfikacji: 2019-10-22 13:05:51
 ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 15 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data publikacji: 2019-10-22 12:40:16
Zmodyfikowane przez: Marcin Bielecki | Data modyfikacji: 2019-10-22 13:06:14
Data wprowadzenia: 2019-10-22 12:40:16
Data modyfikacji: 2019-10-22 13:06:14
Opublikowane przez: Marcin Bielecki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
Wójt Gminy
Artur Szewczyk
Kontakt:
Tel: 48-37-88-080
Fax: 48-37-88-080
e-mail: gmina@ciepielow.pl