bip.ciepielow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.ciepielow.pl
Sprawozdania strona główna 
 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:48:33.
 BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:49:38.
 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:51:48.
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:52:49.
 INFORMACJA DODATKOWA

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:54:29.
 INFORMACJA DODATKOWA zbiorcza

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:56:13.
 Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:58:19.
 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 12:59:04.
 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 13:00:23.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 13:01:33.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 13:02:18.
 ZARZĄDZENIE NR 24/2021 WÓJTA GMINY CIEPIELÓW w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-05-06 13:03:53 | Data modyfikacji: 2021-05-06 13:04:35.

Zobacz:
   2018
   2019
   2020
   2021
   2022
Data wprowadzenia: 2021-05-06 13:03:53
Data modyfikacji: 2021-05-06 13:04:35
Opublikowane przez: Marcin Bielecki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ciepielow.pl