Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2015 strona główna 

rok 2015
 Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VII kadencji 2014 – 2018
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:36:45 Informację zaktualizowano 2015-03-13 11:40:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/204/2002 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 lutego 2002 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia sposobu i trybu ich zbycia
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:38:05 Informację zaktualizowano 2015-03-13 11:41:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie NR XXXII/186/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:39:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:39:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów w zakresie ustalenia jednostek pomocniczych gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:40:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2016
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:14:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:15:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:16:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Nowy Kawęczyn i Stary Kawęczyn na Kawęczyn
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:16:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Pcin (kolonia)
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:17:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Ranachów na powszechnie stosowaną nazwę Ranachów B
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:18:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Struga osada leśna
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:18:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:19:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przekazania samochodu stanowiącego mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:20:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów do programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego pod nazwą: „B&N – czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:21:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:21:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy w Ciepielowie dotyczącej inicjatywy budowy krytego basenu w Lipsku
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:22:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:23:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 14:29:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:05:23 Informację zaktualizowano 2015-06-10 09:09:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:13:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:16:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:16:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:18:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:19:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:20:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizacje odbudowy drogi powiatowej 1914W Ciepielów – Świesielice – Tymienica o długości 1539 mb. w miejscowości Rekówka
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:21:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:22:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2015 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:24:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 09:32:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 09:33:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 09:34:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 09:35:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 09:35:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości położonej w miejscowości Antoniów
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:50:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości położonej w miejscowości Antoniów
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:51:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów do programu profilaktycznego Komendy Powiatowej Policji w Lipsku pn. „Senior II”
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:53:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:53:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2015 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:54:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie zamian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:56:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr X/64/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2015 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:57:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:28:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:29:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:30:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zamian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:31:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2015 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:31:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy w Ciepielowie dotyczącej inicjatywy przebudowy drogi powiatowej 4520W Kroczów Mniejszy – Pcin (droga powiatowa od drogi krajowej nr 79 w Pcinie w kierunku do Kroczowa – do skrzyżowania przy budynku dziennego ośrodka fizjoterapii w Pcinie) o długości 1430 mb
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:32:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy w Ciepielowie dotyczącej inicjatywy przebudowy drogi powiatowej 1906W Czerwona – Ciepielów (droga powiatowa z Ciepielowa przez Wielgie i Bakową do Czerwonej – odcinek od parku w Ciepielowie do wysokości końca cmentarza parafialnego w Ciepielowie) o długości 750 mb
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:33:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy w Ciepielowie dotyczącej inicjatywy przebudowy drogi powiatowej 1910W Bąkowa – do drogi woj. 747 (droga powiatowa z Bąkowej przez Podolany do Jaworu Soleckiego do drogi wojewódzkiej 747, w granicach gminy Ciepielów) o długości 1800 mb
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:33:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 października 2015 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:16:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie upamiętania wieloletniego wójta gminy Ciepielów śp. Bogdana Czapli poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 25 rocznicę wolnych wyborów samorządowych w Polsce
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:17:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIV/75/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:20:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/76/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:20:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/77/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:21:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/78/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:22:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/79/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:23:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku uchylająca Uchwałę Nr II/9/2002 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:23:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:24:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:25:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:25:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Ciepielów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:27:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zgody na udzielenie z budżetu Gminy Ciepielów pomocy finansowej
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:27:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:28:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/87/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2026
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:54:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XVI/88/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:55:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/89/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:56:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:57:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/91/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:58:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/92/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:59:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 13:00:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 13:01:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepielów na lata 2016 – 2018
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 13:02:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2016 – 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 13:03:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/97/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ciepielów na lata 2016 – 2022
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 13:04:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 13:05:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/99/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/85/2015 Rady Gminy Ciepielów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zgody na udzielenie z budżetu Gminy Ciepielów pomocy finansowej
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 13:05:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku