Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi - Archiwum
Zamówienia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Referendum ogólnokrajowe 2015
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ciepielów
Oferty pracy
Informacje nieudostępnione
Dostępność
Zgromadzenia publiczne
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory i referenda > Wybory samorządowe 2014 strona główna 

Wybory samorządowe 2014
 INFORMACJA WÓJTA GMINY CIEPIELÓW O WYZNACZONYCH MIEJSCACH DO UMIESZCZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY CIEPIELÓW
Data wprowadzenia informacji 2014-09-08 13:09:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o podziale na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2014-09-08 13:10:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 13:54:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie w okresie 29.09 - 07.10.2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 13:55:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ciepielowie z dnia 9 października 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 08:50:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie w okresie 09.10 - 17.10.2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-10-13 10:44:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia14 października 2014 r. o nieprzeprowadzaniu głosowania w okręgu wyborczym
Data wprowadzenia informacji 2014-10-15 14:05:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów z dnia 15 października 2014 roku podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 14:16:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 13:45:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie nadania numerów list kandydatów na radnych do Rady Gminy Ciepielów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 13:47:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Ciepielowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 13:49:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Ciepielów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 13:50:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY GMINY W CIEPIELOWIE
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 14:55:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY CIEPIELÓW
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 14:58:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku