Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2013 strona główna 

rok 2013
 Uchwała Nr XXVIII/157/2013 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości położonej w miejscowości Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:27:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVIII/158/2013 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:28:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:28:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:29:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/161/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Antoniów na lata 2008 – 2015
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:30:44 Informację zaktualizowano 2013-04-16 12:37:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/162/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czerwona na lata 2008 – 2015
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:42:49 Informację zaktualizowano 2013-04-16 12:44:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/163/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:47:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie uchylenie Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zadania: "Przebudowa ( modernizacja) drogi powiatowej nr 1941W Ciepielów - Świesielice - Tymienica na odcinku Ciepielów - Rekówka z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w km 0+000 do 2+500, dł. odcinka 2500 mb”.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:47:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/165/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:48:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:48:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:49:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/168/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:50:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/169/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:50:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/170/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie likwidacji kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:51:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały Nr VI/36/2007 Rady Gminy Ciepielów z dnia 13 czerwca 1999 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/99 Rady Gminy Ciepielów z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie założenia i organizacji Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:52:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:53:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/173/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:53:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/174/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:55:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/175/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/204/2002 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 lutego 2002 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia sposobu i trybu ich zbycia
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:55:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/176/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 12:56:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zgody na udzielenie z budżetu Gminy Ciepielów pomocy finansowej
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 08:08:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepielów na lata 2013 – 2015
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 08:09:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/179/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 08:10:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie częściowej likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 08:10:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciepielów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 08:11:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/182/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 08:11:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/183/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 08:12:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/184/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
Data wprowadzenia informacji 2013-06-13 12:50:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-06-13 12:50:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2013-06-13 12:51:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-06-13 12:52:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/188/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-06-13 12:53:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 13:04:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 13:05:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 13:06:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 13:06:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne, stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 13:07:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIV/194/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów do realizacji projektu „ Reaktywujemy indywidualizacje” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 13:08:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIV/195/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 13:08:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIV/196/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 13:09:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIV/197/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 13:09:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie finansowania przez Gminę Ciepielów budowy dróg powiatowych w latach 2013 – 2014
Data wprowadzenia informacji 2013-11-07 12:21:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVII/202/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2013-11-07 12:21:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVII/203/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-07 12:22:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXV/198/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:44:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie prowadzonym przez Gminę Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:45:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:46:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/204/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:47:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/205/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:47:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/206/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:48:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/207/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie finansowania przez Gminę Ciepielów budowy dróg powiatowych w latach 2013 – 2014
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 13:49:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIX/208/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 -2021
Data wprowadzenia informacji 2014-01-09 10:24:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr XXXIX/209/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-01-09 10:25:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku