Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2011 strona główna 

rok 2011
 Uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie rozwiązania zespołu Szkolno-Przedzszkolnego w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 08:49:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 08:50:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 08:51:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie likwidacji kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej im. dr Papuzińskiego w Ciepielowie oraz kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 08:52:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011 – 2014
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 08:55:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2010 – 2032 dla Gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 08:58:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 08:58:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w roku 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 09:02:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ciepielów do ustanowionego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego programu pod nazwą „Zasady i tryb postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych” w ramach programu realizacja pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I”
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 09:03:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 10:19:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 10:20:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 10:20:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 10:21:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Ciepielów do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 10:22:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie na lata 2011-2013
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 10:22:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2007 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 października 2007 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Ciepielów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 10:23:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 10:24:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 10:24:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie prowadzonym przez Gminę Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 10:14:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 10:19:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 marca 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 10:21:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 11:44:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 11:45:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 11:46:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 11:46:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ciepielów na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 11:47:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 11:48:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 11:48:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 11:49:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi lipskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1909W Ciepielów – Łaziska – Wierzchowiska na odcinku Ciepielów – Rafałów w km 0+000 do 5+350 na długości 5350 mb
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 11:50:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz upoważnienia Wójta Gminy Ciepielów do przejęcia nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 11:50:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:48:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:49:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:50:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:50:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmian Statutu Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:51:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2012
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:51:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:53:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie diet przysługującym sołtysom Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:53:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie ( Nr inwe. ZPO/I/6) z przeznaczeniem na siedzibę Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:54:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie wyłączenia z ewidencji dróg gminnych drogi nr 3423015 biegnącej przez kompleks Leśny ze Strugi do granicy gminy (Wólka) oraz wyrażenia zgody na przejęcie drogi przez Nadleśnictwo Zwoleń
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:56:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego minie gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:57:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie likwidacji kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:58:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie i Przedszkola Samorządowego w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 13:59:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/19/2011 z dnia 19 stycznia 2011 w sprawie likwidacji kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Dr Papuzińskiego w Ciepielowie oraz kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 14:00:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 14:01:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz wniesienia wkładu własnego
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 14:02:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 14:03:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 14:04:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ciepielów do pierwszej edycji plebiscytu „Euro Gminy, Euro Partner Województwa Mazowieckiego”
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 14:04:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 14:06:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotycząca użyczenia przez Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. Ewid. 721/1 o pow. 1,26 ha, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 14:59:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ciepielów do realizacji projektu pn. „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego z małą architekturą krajobrazu” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 15:00:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr X/69/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2011/2012
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 15:00:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr X/70/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 15:01:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr X/71/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 15:02:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 15:03:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr X/73/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 15:04:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:06:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:07:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:08:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia informacji i deklaracji podatkowych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:08:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ciepielów do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:09:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:09:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/67/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotycząca użyczenia przez Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. Ewid. 721/1 o pow. 1,26 ha, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:10:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotyczącej użyczenia części nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr. Ewid. 721/1 o pow. 0,21 ha przyległej do budynku dworku, składającego się z 14 pomieszczeń o powierzchni ogólnej 183,28 m2, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:11:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Gminy Ciepielów do Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:12:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Lipsku
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:12:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:13:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wystąpienia Gminy Ciepielów z Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 12:25:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 12:25:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotom realizującym zadania gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 12:26:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIV/89/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 12:26:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na jazdy lokalne samochodem osobowym do celów służbowych przez Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 12:27:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIV/91/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 12:27:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 12:28:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 12:28:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2012 Rady Gminy w Ciepielowie Nr XV/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 11:40:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 11:41:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku