Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi - Archiwum
Zamówienia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
Oferty pracy
Informacje nieudostępnione
Dostępność
Zgromadzenia publiczne
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
 POSTANOWIENIE Nr 40/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Ciepielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2023-05-05 14:04:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 POSTANOWIENIE Nr 39/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Ciepielów do stanu faktycznego
Data wprowadzenia informacji 2023-05-05 14:03:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja - sprzedaż końcowa węgla
Data wprowadzenia informacji 2023-05-05 08:16:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.4.2023
Data wprowadzenia informacji 2023-04-25 14:36:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.3.2023
Data wprowadzenia informacji 2023-04-21 08:28:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Protokół podsumowujący wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2023-04-04 12:47:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Formularz konsultacji - Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2023 z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przedłużenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2023-03-10 12:28:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie przedłużenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2023-03-10 12:27:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPIELÓW z dnia 10 marca 2023 r. o przedłużeniu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania miejscowości Ciepielów statusu Miasta
Data wprowadzenia informacji 2023-03-10 12:26:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Formularz konsultacji - Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2023-02-24 14:32:13 Informację zaktualizowano 2023-02-24 14:33:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPIELÓW z dnia 23 lutego 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania miejscowości Ciepielów statusu Miasta
Data wprowadzenia informacji 2023-02-24 14:31:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Ciepielów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2023-02-24 14:29:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 RRGKiOŚ.6721.I.14.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w części tekstowej
Data wprowadzenia informacji 2023-01-24 08:04:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE RRGKiOŚ.6721.14.2020 - 2022 Wójta Gminy Ciepielów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3)
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 15:01:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE RRGKiOŚ.6721.13.2020 - 2022 Wójta Gminy Ciepielów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2022-12-27 15:00:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6721.I.10.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-12-01 09:47:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja - sprzedaż węgla w ramach umowy z innym podmiotem
Data wprowadzenia informacji 2022-11-09 13:07:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Protokół z głosowania uwzględniający ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów - Wybór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Data wprowadzenia informacji 2022-10-28 13:25:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZARZĄDZENIE Nr 62/2022 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 7 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia głosowania nad wyborem przedstawicieli Organizacji do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Data wprowadzenia informacji 2022-10-07 11:50:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6236.1.3.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-09-06 14:26:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZARZĄDZENIE Nr 57/2022 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Data wprowadzenia informacji 2022-08-30 10:28:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.10.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:57:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.10.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 12:57:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.9.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-19 13:33:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.9.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-19 13:33:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6721.I.8.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-13 09:09:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.11.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-07 13:29:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.11.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-07-07 13:28:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZARZĄDZENIE NR 40 /2022 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie, z siedzibą przy u. Lekarskiej 1, 27-310 Ciepielów, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie oraz Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2022-06-28 13:59:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6220.11.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-06 13:12:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6220.10.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-06 13:12:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6220.9.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-06-06 13:12:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6721.I.4.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-05-20 14:50:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZARZĄDZENIE NR 36/2022 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie z siedzibą przy ul. Lekarskiej 1, 27-310 Ciepielów, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie oraz Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2022-05-10 10:40:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.11.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-25 13:21:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.10.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-21 14:52:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.9.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-21 14:52:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.6.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 12:41:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.6.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-12 12:41:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.5.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-11 14:45:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.5.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-04-11 14:44:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-16 10:09:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.5.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-16 10:08:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja BOŚ.6620.1.2022
Data wprowadzenia informacji 2022-02-01 09:29:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Komisji Inwentaryzacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2021-12-22 07:33:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie BOŚ.6220.5.2.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-10-08 11:11:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie BOŚ.6220.4.2.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-10-08 11:10:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.6.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-10-08 11:08:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.5.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-10-05 10:41:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie BOŚ.6220.4.1.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-09-27 14:56:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie BOŚ.6220.5.1.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-09-27 14:56:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.4.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-07-23 14:35:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.4.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-07-23 14:35:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-07-20 09:45:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.3.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-07-02 11:37:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ 6220.3.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-07-02 11:36:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.3.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-06-17 08:15:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-I.4220.651.2021.JC.2
Data wprowadzenia informacji 2021-06-17 08:14:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OPINIA SANITARNA nr 4/ZNS/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-06-11 12:53:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OPINIA SANITARNA nr 6/ZNS/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-06-11 12:52:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 DR.5161.25.2021.mk OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi na odcinku Ciepielów – Lipsko od km 121+450 do km 128+200.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-20 10:21:44 Informację zaktualizowano 2021-05-20 10:22:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 DR.5161.24.2021.mk OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej budowy obwodnicy Ciepielowa w ciągu dk 79.
Data wprowadzenia informacji 2021-05-20 10:17:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-05-14 13:55:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania RRGKiOŚ.6220.4.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-05-07 12:09:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 DR.5161.25.2021.mk OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi nr 79 na odcinku Ciepielów - Lipsko
Data wprowadzenia informacji 2021-04-30 10:38:25 Informację zaktualizowano 2021-04-30 10:40:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 DR.5161.24.2021.mk OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej obwodnicy Ciepielowa w ciągu drogi nr 79
Data wprowadzenia informacji 2021-04-30 10:37:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2021
Data wprowadzenia informacji 2021-04-21 14:18:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie WA.RZT.070.1.474.2019/20
Data wprowadzenia informacji 2021-03-11 13:30:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2021-03-09 07:36:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE RRGKiOŚ.6721.38.2020-2021
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 10:03:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.9.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 11:51:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RRGKiOŚ 6220.8.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 11:49:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego RRGKiOŚ.6220.6.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-11-24 08:56:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKOŚ.6220.5.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-21 09:43:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja WA.ZZŚ.4.4360.5.334.2020.SP
Data wprowadzenia informacji 2020-10-14 14:19:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-I.4221.346.2019.AGO4
Data wprowadzenia informacji 2020-10-14 14:17:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna ZNS.7011.3.2019.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-10-14 14:16:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3)
Data wprowadzenia informacji 2020-05-16 11:34:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2020-05-16 11:31:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1.2018.2019
Data wprowadzenia informacji 2020-04-16 08:59:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.1.2018.2019
Data wprowadzenia informacji 2020-04-16 08:55:08 Informację zaktualizowano 2020-04-16 08:56:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6220.1.2018.2019
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 13:01:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja RRGKiOŚ.6220.1.2018.2019
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 10:32:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-I.4221.226.2019.AGO.5
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 15:04:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna ZNS 7011.6.2019.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-01-22 10:34:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.2.2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 08:01:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.2.2020
Data wprowadzenia informacji 2020-01-17 10:54:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie RRGKiOŚ.6220.2.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 08:21:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WOOŚ-I.4220.1292.2019.AGO.3
Data wprowadzenia informacji 2019-12-18 13:21:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.2.2018.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 14:04:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2018.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 14:02:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WA.RZŚ.436.1.2072.2019.ZZ04.KS
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 12:17:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna 28/ZNS/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 11:13:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie RRGKIOŚ 6220.2.2019.AH
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 12:51:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKIOŚ 6220.2.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 12:49:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 3 października 2019 roku w sprawie ustalenia terminu Zebrania Wiejskiego w sołectwie Łaziska
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 13:51:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Pracoownik socjalny
Data wprowadzenia informacji 2019-09-27 13:53:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 07:40:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.1.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 07:36:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 5 września 2019 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 13:34:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na Stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Bąkowa 107, 27-310 Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 11:50:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.1.2018.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 08:40:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.1.2018.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-30 08:38:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja RRGKiOŚ.6220.1.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 15:07:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1.P.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 11:34:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie OŚR 6821.2.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2019-07-08 13:44:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-I.4221.4.2019.EL.4
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 10:43:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza konkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Bąkowa 107, 27-310 Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 13:36:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia PZ-PK-I.7030.3.16.2019.MR
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 12:39:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów Zebrań Wiejskich w sołectwach gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 13:15:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WA.RZŚ.436.1.2.2019.RZGW.PS.3
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 07:46:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna 3/ZNS/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 07:52:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-03 09:49:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie za odpracowaniem
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 13:05:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 19 października 2018 r w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 14:10:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 12:43:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:35:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:34:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:33:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:33:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 11:15:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 11:14:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 11:12:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 11:11:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 11:08:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WA.ZZŚ.4.436.212.2018.SP
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:24:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WA.ZZŚ.4.436.211.2018.SP
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:22:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WOOŚ-I.4220.659.2018.AGO
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:19:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WOOŚ-I.4220.660.2018.AGO
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:18:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 23/ZNS/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-20 10:41:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 22/ZNS/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-20 10:40:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 12:33:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 12:33:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 14:25:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja RRGKiOŚ 6220.4.2017/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 11:56:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ 6220.4.2017/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 11:56:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 43/ZNS/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:08:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja WOOŚ-I.4240.1218.2017.MAP
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:07:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania RRGKiOŚ.6220.4.2017.AH
Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 09:29:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja RRGKiOŚ.6220.3.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 07:49:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.3.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 07:48:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja RRGKiOŚ.6220.2.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 12:33:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.2.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 10:22:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI I PROCEDUR SPRAWDZAJĄCYCH STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 09:41:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 36/ZNS/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-06 11:29:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2017.AH
Data wprowadzenia informacji 2017-10-16 12:59:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 34/ZNS/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-16 12:58:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.2.2017.AH
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:21:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1-9.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-12 15:42:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1-9.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-07-19 08:36:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.1-8.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-07-19 08:35:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-I.4242.4.2017.KZ.6
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 10:46:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja Wójta Gminy Ciepielów w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał na terenie Gminy Ciepielów od dnia 1 września 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 09:42:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 26.01.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 19:12:52 Informację zaktualizowano 2017-01-30 11:44:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 4/Z/NS/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-01-25 11:36:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2016.AH
Data wprowadzenia informacji 2016-12-20 11:27:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja Nr 2/2016 RRGKiOŚ.6220.2.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:16:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.2.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:15:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 13:53:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WOOŚ-II.4240.1076.2016.NL.3
Data wprowadzenia informacji 2016-09-05 14:03:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2016-09-05 08:27:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.25.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-01 07:59:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 16/ZNS/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-08 10:40:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.1.2016/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-07-18 08:08:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania RRGKiOŚ 6220.2.2016.AH
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 08:11:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 02 maja 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie za odpracowaniem
Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 13:20:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1-2.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 07:42:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.1-1.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 07:41:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 10:55:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WOOŚ-II.4240.1805.2015.UW.4
Data wprowadzenia informacji 2016-02-09 07:42:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6720.2.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-01-28 08:30:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RRGKiOŚ.6220.3.2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 09:17:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.3.2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 09:15:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.3.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 09:47:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 30/ZNS/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 13:25:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WOOŚ-II.4240.1695.2015.JC
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 13:24:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 12:42:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RRGKiOŚ.6220.1-20.2013/2015.AH
Data wprowadzenia informacji 2015-12-09 07:33:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2015.AH
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 09:58:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.16.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 11:04:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Ciepielów - działka o nr geodezyjnym 2205/2 , Wielgie - działka o nr geodezyjnym 401/5
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 07:35:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.2.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 08:17:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja Nr 2/2015 RRGKiOŚ 6220.2.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 08:16:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.1.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 08:15:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja Nr 1/2015 RRGKiOŚ 6220.1.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 08:14:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.5.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-03 13:45:29 Informację zaktualizowano 2015-06-03 13:45:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6720.5.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-03 13:44:30 Informację zaktualizowano 2015-06-03 13:46:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 12:25:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.1.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 12:25:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.396.2015.UW
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 12:24:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.384.2015.UW
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 12:23:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 11/ZNS/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-04-13 09:32:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 10/ZNS/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-04-13 09:31:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2015.AH
Data wprowadzenia informacji 2015-03-25 08:56:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2015.AH
Data wprowadzenia informacji 2015-03-25 08:55:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2015 rok „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 15:06:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wójt Gminy Ciepielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2015 rok - „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 14:58:10 Informację zaktualizowano 2015-02-09 09:53:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 07:31:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.3.2013
Data wprowadzenia informacji 2014-10-22 12:38:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Decyzja Nr 3/2014 RRGKiOŚ 6220.3.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-21 11:26:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.3.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-13 07:34:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia Sanitarna nr 30/ZNS/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-06 12:53:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.1163.2014.JC
Data wprowadzenia informacji 2014-10-06 12:52:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.2.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 09:20:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja Nr 2/2014 RRGKiOŚ 6220.2.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 09:19:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 12:05:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 11:57:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 11:56:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 11:54:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 11:54:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2014.AH
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 07:34:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.696.2014.PĆ
Data wprowadzenia informacji 2014-09-11 14:29:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 25/ZNS/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-12 11:32:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2014-07-29 07:45:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2014.AH
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 09:53:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2014-06-23 09:38:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1.2013
Data wprowadzenia informacji 2014-04-23 10:50:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ 6220.1.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-23 07:51:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.1.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 07:54:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6720.2.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 10:13:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6721.2.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 10:12:32 Informację zaktualizowano 2014-04-03 10:13:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.311.2014.PĆ
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 10:12:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 8/ZNS/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 10:11:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2014.AH
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 08:38:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.5.2013/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:07:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RRGKiOŚ.6220.5.2013/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:07:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.1483.2013.MWA
Data wprowadzenia informacji 2014-01-07 11:51:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko: Referent w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-12-18 12:38:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-12-18 12:33:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie Nr RPORiI 1/2013 o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy – referent w Referacie Finansowym
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 08:34:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKi OŚ.6220.1-20.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 08:02:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKi OŚ.6220.1-19.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 08:01:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna ZNS.701.17.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-21 10:31:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4242.247.2013.UW
Data wprowadzenia informacji 2013-11-15 08:47:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.5.2013.AH
Data wprowadzenia informacji 2013-10-21 08:28:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
Data wprowadzenia informacji 2013-10-14 08:08:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wójt Gminy Ciepielów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie został sporządzony i podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego : - nieruchomość gruntowa o pow. 0,11 ha, ozn. nr ewidencyjnym 940 w Ciepielowie,
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 14:05:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna ZNS.702.3.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-08-26 13:25:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.4-6.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-08-06 15:14:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.4-5.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-08-06 15:13:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.4-4.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-30 10:27:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna ZNS.701.11.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-29 11:42:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.993.2013.MWA
Data wprowadzenia informacji 2013-07-26 12:38:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odwieszeniu postępowania RRGKiOŚ 6220.1-9.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:48:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu wytwórni mas bitumicznych wraz z produkcją mas na dz. nr ew. 2048 w miejscowości Ciepielów przy ulicy Szkolnej 36, gmina Ciepielów, powiat Lipski
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:44:35 Informację zaktualizowano 2013-07-18 11:45:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1-8.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:42:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 DECYZJA Nr 3 /2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2013-07-12 08:07:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.3/2/2013.AH
Data wprowadzenia informacji 2013-07-08 08:10:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.821.2013.JC2
Data wprowadzenia informacji 2013-07-08 08:00:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.4.2013.AH
Data wprowadzenia informacji 2013-07-05 07:45:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wezwanie WOOŚ-II.4240.821.2013.JC
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 14:23:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 DECYZJA Nr 2 /2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2013-07-01 11:36:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna ZNS.701.8.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-06-28 13:21:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2/1/2013.EN
Data wprowadzenia informacji 2013-06-24 10:03:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2013.AH
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 11:06:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia Sanitarna ZNS.701.6.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 11:04:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.679.2013.JC
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 13:03:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.2.2013.EN
Data wprowadzenia informacji 2013-06-03 13:21:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 7670.1.7.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 08:28:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postępowania określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RRGKiOŚ 7670.1.6.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 08:26:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania RRGKiOŚ 7670.1.5.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 08:16:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 7670.1.4.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 08:15:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na - "Ustawieniu wytwórni mas bitumicznych wraz z produkcją mas na dz. Nr ew. 2048 w miejscowości Ciepielów przy ulicy Szkolnej 36, gmina Ciepielów, powiat lipski"
Data wprowadzenia informacji 2013-02-01 12:21:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 14:13:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie za odpracowaniem
Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 14:14:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na – „Przebudowanie (modernizacji) drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów – Świesielice – Tymienica na odcinku Ciepielów – Rekówka z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w km od 0+000 do 2+500 dł. Odcinka 2500 mb.”
Data wprowadzenia informacji 2012-11-28 12:49:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia na okres 3 lat od 16.03. 2012 r. do 15. 03. 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego działkę rolną zabudowaną położoną w Anusinie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 13:32:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wybudowanie Farmy Wiatrowej pod nazwą CIEPIELÓW o mocy 10MW
Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 14:22:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPIELÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 09:47:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 09:46:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na - opracowaniu projektu technicznego punktu zlewnego oraz wykonania otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie, ul. Witosa 2
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 11:39:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2011-02-25 14:47:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 12:40:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się w dniach od 08 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 r
Data wprowadzenia informacji 2010-12-10 09:23:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZARZĄDZENIE Nr 18/2010 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadań pożytku publicznego
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 09:06:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZARZĄDZENIE Nr 13/2010 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 13:12:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Harmonogram posiedzeń Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie w roku 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-02-04 08:05:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 13:00:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wyniki naboru na stanowisko D Y R E K T O R A Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2009-08-27 12:44:22 Informację zaktualizowano 2009-08-27 12:58:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wyniki naboru na stanowisko D Y R E K T O R A Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
Data wprowadzenia informacji 2009-08-27 12:42:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko D Y R E K T O R A Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 13:23:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko D Y R E K T O R A Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 13:22:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW na stanowisko: referent w Referacie Prawno Organizacyjnym i Edukacji z dnia 05 marca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 09:57:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wójt Gminy Ciepielów z siedzibą w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1 ogłasza konkurs na stanowisko referent w Referacie Prawno Organizacyjnym i Edukacji w Urzędzie Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2009-02-16 09:49:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 41/2008 Wójt Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 07:40:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 39/2008 Wójt Gminy Ciepielów z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Ciepielowie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 11:11:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-10-16 12:01:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Pracownik do spraw Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 07:34:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Pracownik do spraw Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:19:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIERWONICZE – DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPIELOWIE
Data wprowadzenia informacji 2008-09-03 14:53:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE W GMINNYM OŚRODU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPIELOWIE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-09-03 14:06:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIERWONICZE – DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPIELOWIE
Data wprowadzenia informacji 2008-08-21 07:32:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Wójt Gminy Ciepielów ogłasza nabór na stanowisko pracownika do spraw świadczeń rodzinnych
Data wprowadzenia informacji 2008-08-20 09:11:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE W GMINNYM OŚRODU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPIELOWIE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-08-20 09:09:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 12:28:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 11:47:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW na stanowisko: Referent w referacie finansowym w Urzędzie Gminy w Ciepielowie z dnia 25 kwietnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-29 13:36:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
``
 PROTOKӣ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZDZIE GMINY W CIEPIELOWIE - Referent w referacie finansowym
Data wprowadzenia informacji 2008-05-14 08:01:24 Informację zaktualizowano 2008-05-14 16:03:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGOSZENIE Nr RPOiE 1/2008 O NABORZE NA WOLNE URZDNICZE STANOWISKO PRACY w referacie finansowym
Data wprowadzenia informacji 2008-04-11 08:31:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATOW na stanowisko: Referent w referacie finansowym w Urzedzie Gminy w Ciepielowie z dnia 27 listopada 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-11-29 15:01:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
``
 PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZEDZIE GMINY W CIEPIELOWIE - Referent w referacie finansowym
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 14:07:10 Informację zaktualizowano 2007-11-21 14:07:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE URZEDNICZE STANOWISKO PRACY - Inspektor w referacie finansowym
Data wprowadzenia informacji 2007-10-26 10:49:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 27 października 2006 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Ciepielów w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-11-03 08:56:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIEPIELOWIE z dnia 27 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Ciepielowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-03 08:54:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o naborze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2006-04-13 14:48:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik socjalny – pracownik ds. świadczeń rodzinnych
Data wprowadzenia informacji 2006-04-11 08:19:09 Informację zaktualizowano 2006-04-14 11:20:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Protokół z przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Ciepielowie na stanowisko Pracownik socjalny – pracownik ds. świadczeń rodzinnych
Data wprowadzenia informacji 2006-04-11 08:17:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zestaw pytań testowo - opisowych przygotowanych w związku z procedurą wyłonienia kandydatury w konkursie na stanowisko pracownika socjalnego „ świadczenia rodzinne” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-11 08:14:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik socjalny - stanowisko ds świadczeń rodzinnych
Data wprowadzenia informacji 2006-03-29 10:13:04 Informację zaktualizowano 2006-04-11 08:10:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o naborze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2006-03-29 09:42:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku