Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi - Archiwum
Zamówienia Publiczne
° Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł
° Zamówienia publiczne do 130 000 zł
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
Oferty pracy
Informacje nieudostępnione
Dostępność
Zgromadzenia publiczne
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne > Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł strona główna 

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej poprzez
modernizację oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Ciepielów na energooszczędne w
miejscowościach: Antoniów, Czerwona, Bielany,
Podgórze, Kunegundów, Czarnolas, Bąkowa,
Podolany, Gardzienice Kolonia, Łaziska, Wielgie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciepielów na energooszczędne w miejscowościach: Antoniów, Czerwona, Bielany, Podgórze, Kunegundów, Czarnolas, Bą

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-26 13:14:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
Poprawa efektywności energetycznej poprzez
modernizację oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Ciepielów na energooszczędne w
miejscowościach: Anusin, Chotyze, Ciepielów,
Ciepielów Kolonia, Dąbrowa, Drezno, Marianki,
Kawęczyn, Pcin, Rekówka, Stary Ciepielów,
Świesielice, Wólka Dąbrowska

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciepielów na energooszczędne w miejscowościach: Anusin, Chotyze, Ciepielów, Ciepielów Kolonia, Dąbrowa, Drezno, M

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-26 13:12:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Gminy Ciepielów w okresie od 01.09.2023
roku do 30.06.2024 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w okresie od 01.09.2023 roku do 30.06

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-20 12:38:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
Zabezpieczenie dostaw wody poprzez budowę stacji
ujęcia wody oraz sieci wodociągowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Zabezpieczenie dostaw wody poprzez budowę stacji ujęcia wody oraz sieci wodociągowej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-07 11:20:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
Poprawa efektywności energetycznej budynku
szkoły podstawowej w Bąkowej wraz
zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury
sportowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Bąkowej wraz zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-01 10:53:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2023 r. -
31.12.2023 r. do kotłowni Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie i Urzędu
Gminy w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r. do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie i Urzędu Gminy w Ciepielowie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 16.12.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-08 08:55:54 Informację zaktualizowano 2022-12-16 13:49:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu gminy Ciepielów

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 02.12.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-24 13:17:48 Informację zaktualizowano 2022-12-12 13:32:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Gminy Ciepielów w okresie od 01.09.2022r
do 30.06.2023r

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w okresie od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 19.08.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-11 12:18:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki
wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę
Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ.1

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ.2

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 02.08.2022

Załączniki do odpowiedzi na pytanie nr 1

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 02.08.2022

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 03.08.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 05.08.2022

Zawiadomienie o unieważneiniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 10:51:38 Informację zaktualizowano 2022-08-09 13:33:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego
na PSP w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego na PSP w Ciepielowie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 07.07.2022

Przedmiar robót elektryczny - 07.07.2022

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 14.07.2022

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 14.07.2022

Zapytanie nr 4 do SWZ i odpowiedź - 14.07.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 18.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-01 10:27:19 Informację zaktualizowano 2022-07-26 09:01:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w
Wielgiem wraz z zagospodarowaniem terenu

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgiem wraz z zagospodarowaniem terenu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 01.07.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 15.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-30 09:21:28 Informację zaktualizowano 2022-07-26 09:02:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
Budowa mini kompleksów sportowo - rekreacyjnych w
miejscowości: Chotyze, Kałków, Stary
Ciepielów, Wielgie, Pcin

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Budowa mini kompleksów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości: Chotyze, Kałków, Stary Ciepielów, Wielgie, Pcin

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 29.06.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 08.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-23 12:19:39 Informację zaktualizowano 2022-07-20 09:33:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
Budowa mini kompleksu sportowo - rekreacyjnego w
miejscowości Świesielice

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa mini kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Świesielice

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 29.06.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 08.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-23 11:21:50 Informację zaktualizowano 2022-07-20 09:31:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki
wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę
Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 06.06.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 09.06.2022

Zawiadomienie o unieważneiniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-25 12:40:25 Informację zaktualizowano 2022-06-13 10:22:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki
wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę
Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 20.05.2022

Zawiadomienie o unieważneiniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 10:58:48 Informację zaktualizowano 2022-05-23 10:07:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki
wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę
Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o unieważneiniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-14 12:25:35 Informację zaktualizowano 2022-04-29 11:30:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2022 r. -
31.12.2022 r. do kotłowni Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie i Urzędu
Gminy w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r. do kotłowni Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciepielowie i Urzędu Gminy w Ciepielowie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 09.12.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 09.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-01 10:49:25 Informację zaktualizowano 2021-12-17 12:28:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu gminy Ciepielów

Ogloszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 06.12.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 06.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 13:51:03 Informację zaktualizowano 2021-12-16 08:47:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac
Zwycięstwa

Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac Zwycięstwa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac Zwycięstwa

Załączniki do SWZ Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac Zwycięstwa

Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 13.05.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 14.05.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty - 25.05.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-29 09:05:36 Informację zaktualizowano 2021-05-25 08:28:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie
kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 12.05.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 13.05.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.05.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 10:17:43 Informację zaktualizowano 2021-05-20 13:18:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Remiza OSP Bąkowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 12.04.2021

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 14.04.2021

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 15.04.2021

Zapytanie nr 4 do SWZ i odpowiedź - 15.04.2021

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu – 22.04.2021

Informacja z otwarcia ofert - Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 23.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 04.05.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 12:41:29 Informację zaktualizowano 2021-05-20 13:15:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Załączniki do SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 16.03.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - zmiana 16.03.2021

Załączniki do SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - zmiana 16.03.2021

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 1 - Zmiany Zał. nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Basen - 19.03.2021

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 2 - Schemat GWP Basen Ciepielów - 19.03.2021

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 3 - 19.03.2021

Zapytanie nr 4 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 19.03.2021

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie treści SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 19.03.2021

Zapytanie nr 5 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Zapytanie nr 6 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Zapytanie nr 7 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Załącznik uzgodnienia basen Ciepielów - 25.03.2021

Zaktualizowane rysunki i przedmiary - 25.03.2021

Zapytanie nr 8 do SWZ i odpowiedź - 26.03.2021

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - 29.03.2021

Informacja z otwarcia ofert - Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - 30.03.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-08 13:28:28 Informację zaktualizowano 2021-04-14 09:39:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku