Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi - Archiwum
Zamówienia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Referendum ogólnokrajowe 2015
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ciepielów
Oferty pracy
Informacje nieudostępnione
Dostępność
Zgromadzenia publiczne
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory i referenda > Wybory Prezydenta RP 2020 strona główna 

Wybory Prezydenta RP 2020
 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 11:47:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 11:51:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - FORMULARZ
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 11:53:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - FORMULARZ - zgłoszenie indywidualne
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 11:55:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 POSTANOWIENIE Nr 5/2020KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 28lutego 2020r.zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Ciepielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 12:00:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów z dnia 26 marca 2020 r. informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
Data wprowadzenia informacji 2020-03-31 09:19:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych dotycząca dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-06 09:28:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Wójta Gminy Ciepielów z dnia 9 kwietnia 2020 roku - zmiana kręgu osób uprawnionych do głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 14:17:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-14 12:28:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-29 11:26:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Apel skierowany do wyborców Komisarzy Wyborczych w Radomiu I i II
Data wprowadzenia informacji 2020-04-29 11:29:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 13:08:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2020-05-12 13:19:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku