Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi - Archiwum
Zamówienia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Referendum ogólnokrajowe 2015
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
° Wybory Prezydenta RP 2020
° Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ciepielów
Oferty pracy
Informacje nieudostępnione
Dostępność
Zgromadzenia publiczne
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory i referenda > Wybory samorządowe 2018 strona główna 

Wybory samorządowe 2018
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2018-10-26 11:06:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2018-10-26 11:05:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 09:48:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY CIEPIELÓW
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 09:48:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Ciepielów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 12:11:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Ciepielowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 12:09:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Ciepielowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:12:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 28 września 2018 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:09:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 24 września 2018 r. - losowanie członków OKW
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 13:10:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie w okresie 21-26.09.2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 12:09:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów z dnia 10 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Ciepielów utworzonych Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu I
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 08:40:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 08:36:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie w okresie 13-20.09.2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 15:49:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 15:48:24 Informację zaktualizowano 2018-09-19 07:49:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 14:30:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Ciepielów na okręgi wyborcze, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy w Ciepielowie oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 14:20:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 14:16:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYZNACZONYCH MIEJSCACH DO UMIESZCZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY CIEPIELÓW
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 14:14:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I, Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018r. oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków gminnych, miejskich i powiatowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 14:13:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y M A Z O W I E C K I E G O z dnia 29 maja 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 14:01:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku