Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ciepielów  www.ciepielow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Wykaz kont bankowych
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Transmisja Sesji Rady Gminy
Uchwały
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
Interpelacje Radnych
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Pożytek publiczny
Raport o stanie gminy
Sprawozdania
Budżet
Plan Postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Regulamin naboru
Ogłoszenia
Wybory i referenda
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2018 strona główna 

rok 2018
 Uchwała Nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 13:10:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 13:11:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-03-20 08:48:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów w 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-03-20 08:49:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Antoniów
Data wprowadzenia informacji 2018-03-20 08:50:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/217/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027
Data wprowadzenia informacji 2018-03-20 08:51:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/218/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-20 08:52:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 13:15:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 13:16:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 13:17:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIX/222/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2019
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 13:18:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/223/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Ciepielów za 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 14:37:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/224/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 14:39:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/225/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 14:39:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/226/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2018 na wyprzedzające finasowanie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 14:40:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/227/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 14:43:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/228/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 14:44:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania skargi na Wójta Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 14:45:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/235/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-21 12:47:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/230/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:36:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/231/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:38:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/232/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:38:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/233/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:39:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/234/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:40:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/236/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:49:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/237/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/81/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:50:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/238/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:51:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/239/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:51:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLII/240/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 – 2027
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:43:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLII/241/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:44:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLII/242/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków wynagrodzenia Wójta Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:45:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/243/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:46:44 Informację zaktualizowano 2018-07-27 12:48:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/244/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:49:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIV/245/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:26:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Uchwała Nr XLIV/246/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Ciepielów – Czyste Powietrze”
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:27:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIV/247/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 - 2027
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:28:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIV/248/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:29:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLV/249/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Witosa w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 12:58:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLV/250/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 13:00:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLV/251/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 13:04:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLV/252/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Kierownikiem SPZOZ w Ciepielowie dotyczącej użyczenia przez Gminę Ciepielów nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr ewid. 681/4, 670/3, 671 położonej w miejscowości Ciepielów na cele statutowe SPZOZ w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 13:05:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLV/253/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 13:06:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLV/254/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 13:07:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLVI/255/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 13:09:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLVI/256/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminie Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 13:10:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLVI/257/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 13:11:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:39:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/2/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:41:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:41:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji od Spraw Młodzieży, Kultury i Sportu Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:42:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:45:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:45:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:46:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VIII kadencji 2018-2023
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:47:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie warunków wynagrodzenia Wójta Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:48:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na jazdy lokalne samochodem osobowym do celów służbowych przez Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:50:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:51:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepielów na lata 2018 -2027
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:52:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:53:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:42:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:45:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dąbrowa
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:46:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:47:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:48:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie lokalizacji budowy pomnika pamięci polskich rodzin zamordowanych przez Niemców w Starym Ciepielowie i Rekówce
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:51:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:52:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:53:28 Informację zaktualizowano 2019-01-04 13:16:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/22/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwała Budżetowa
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:53:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/23/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ciepielowie w roku 2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:54:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/24/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:55:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/25/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Ciepielów na lata 2019 - 2023”
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:56:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/26/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dl osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:57:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/27/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do projektu szkoleniowego pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:58:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/28/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 12:59:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku