bip.ciepielow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ciepielów www.ciepielow.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
 Opinia PZ-PK-I.7030.3.16.2019.MR
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 12:39:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów Zebrań Wiejskich w sołectwach gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 13:15:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WA.RZŚ.436.1.2.2019.RZGW.PS.3
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 07:46:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna 3/ZNS/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 07:52:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-03 09:49:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie za odpracowaniem
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 13:05:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 19 października 2018 r w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 14:10:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 12:43:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:35:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:34:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:33:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 14:33:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 11:15:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 11:14:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 11:12:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 11:11:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 11:08:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WA.ZZŚ.4.436.212.2018.SP
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:24:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WA.ZZŚ.4.436.211.2018.SP
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:22:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WOOŚ-I.4220.659.2018.AGO
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:19:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WOOŚ-I.4220.660.2018.AGO
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 09:18:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 23/ZNS/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-20 10:41:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 22/ZNS/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-08-20 10:40:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 12:33:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 12:33:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 14:25:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja RRGKiOŚ 6220.4.2017/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 11:56:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ 6220.4.2017/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 11:56:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 43/ZNS/2017
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:08:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja WOOŚ-I.4240.1218.2017.MAP
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:07:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania RRGKiOŚ.6220.4.2017.AH
Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 09:29:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja RRGKiOŚ.6220.3.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 07:49:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.3.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 07:48:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja RRGKiOŚ.6220.2.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 12:33:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.2.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 10:22:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI I PROCEDUR SPRAWDZAJĄCYCH STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 09:41:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 36/ZNS/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-06 11:29:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2017.AH
Data wprowadzenia informacji 2017-10-16 12:59:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 34/ZNS/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-16 12:58:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.2.2017.AH
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:21:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1-9.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-12 15:42:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1-9.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-07-19 08:36:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.1-8.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-07-19 08:35:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-I.4242.4.2017.KZ.6
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 10:46:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja Wójta Gminy Ciepielów w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał na terenie Gminy Ciepielów od dnia 1 września 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 09:42:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 26.01.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 19:12:52 Informację zaktualizowano 2017-01-30 11:44:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 4/Z/NS/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-01-25 11:36:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2016.AH
Data wprowadzenia informacji 2016-12-20 11:27:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja Nr 2/2016 RRGKiOŚ.6220.2.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:16:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.2.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 11:15:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-12 13:53:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WOOŚ-II.4240.1076.2016.NL.3
Data wprowadzenia informacji 2016-09-05 14:03:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2016-09-05 08:27:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.25.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-09-01 07:59:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 16/ZNS/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-08 10:40:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.1.2016/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-07-18 08:08:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania RRGKiOŚ 6220.2.2016.AH
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 08:11:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 02 maja 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie za odpracowaniem
Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 13:20:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1-2.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 07:42:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.1-1.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 07:41:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 10:55:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WOOŚ-II.4240.1805.2015.UW.4
Data wprowadzenia informacji 2016-02-09 07:42:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6720.2.2016
Data wprowadzenia informacji 2016-01-28 08:30:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RRGKiOŚ.6220.3.2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 09:17:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.3.2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 09:15:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.3.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-22 09:47:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 30/ZNS/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 13:25:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia WOOŚ-II.4240.1695.2015.JC
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 13:24:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 12:42:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RRGKiOŚ.6220.1-20.2013/2015.AH
Data wprowadzenia informacji 2015-12-09 07:33:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2015.AH
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 09:58:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.16.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 11:04:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Ciepielów - działka o nr geodezyjnym 2205/2 , Wielgie - działka o nr geodezyjnym 401/5
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 07:35:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.2.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 08:17:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja Nr 2/2015 RRGKiOŚ 6220.2.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 08:16:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.1.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 08:15:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja Nr 1/2015 RRGKiOŚ 6220.1.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 08:14:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6721.5.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-03 13:45:29 Informację zaktualizowano 2015-06-03 13:45:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6720.5.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-03 13:44:30 Informację zaktualizowano 2015-06-03 13:46:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 12:25:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.1.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 12:25:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.396.2015.UW
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 12:24:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.384.2015.UW
Data wprowadzenia informacji 2015-05-22 12:23:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 11/ZNS/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-04-13 09:32:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 10/ZNS/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-04-13 09:31:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2015.AH
Data wprowadzenia informacji 2015-03-25 08:56:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2015.AH
Data wprowadzenia informacji 2015-03-25 08:55:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2015 rok „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 15:06:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wójt Gminy Ciepielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2015 rok - „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 14:58:10 Informację zaktualizowano 2015-02-09 09:53:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 07:31:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.3.2013
Data wprowadzenia informacji 2014-10-22 12:38:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Decyzja Nr 3/2014 RRGKiOŚ 6220.3.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-21 11:26:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.3.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-13 07:34:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia Sanitarna nr 30/ZNS/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-06 12:53:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.1163.2014.JC
Data wprowadzenia informacji 2014-10-06 12:52:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ 6220.2.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 09:20:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja Nr 2/2014 RRGKiOŚ 6220.2.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-29 09:19:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 12:05:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 11:57:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 11:56:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 11:54:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 11:54:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2014.AH
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 07:34:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.696.2014.PĆ
Data wprowadzenia informacji 2014-09-11 14:29:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 25/ZNS/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-08-12 11:32:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2014-07-29 07:45:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.2.2014.AH
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 09:53:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2014-06-23 09:38:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.1.2013
Data wprowadzenia informacji 2014-04-23 10:50:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ 6220.1.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-23 07:51:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.1.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 07:54:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6720.2.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 10:13:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6721.2.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 10:12:32 Informację zaktualizowano 2014-04-03 10:13:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.311.2014.PĆ
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 10:12:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna nr 8/ZNS/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 10:11:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ.6220.1.2014.AH
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 08:38:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.5.2013/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:07:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RRGKiOŚ.6220.5.2013/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 08:07:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.1483.2013.MWA
Data wprowadzenia informacji 2014-01-07 11:51:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko: Referent w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-12-18 12:38:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-12-18 12:33:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie Nr RPORiI 1/2013 o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy – referent w Referacie Finansowym
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 08:34:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKi OŚ.6220.1-20.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 08:02:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKi OŚ.6220.1-19.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 08:01:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna ZNS.701.17.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-21 10:31:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4242.247.2013.UW
Data wprowadzenia informacji 2013-11-15 08:47:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.5.2013.AH
Data wprowadzenia informacji 2013-10-21 08:28:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
Data wprowadzenia informacji 2013-10-14 08:08:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wójt Gminy Ciepielów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie został sporządzony i podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego : - nieruchomość gruntowa o pow. 0,11 ha, ozn. nr ewidencyjnym 940 w Ciepielowie,
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 14:05:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna ZNS.702.3.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-08-26 13:25:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie RRGKiOŚ.6220.4-6.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-08-06 15:14:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Decyzja RRGKiOŚ.6220.4-5.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-08-06 15:13:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.4-4.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-30 10:27:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna ZNS.701.11.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-29 11:42:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.993.2013.MWA
Data wprowadzenia informacji 2013-07-26 12:38:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odwieszeniu postępowania RRGKiOŚ 6220.1-9.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:48:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu wytwórni mas bitumicznych wraz z produkcją mas na dz. nr ew. 2048 w miejscowości Ciepielów przy ulicy Szkolnej 36, gmina Ciepielów, powiat Lipski
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:44:35 Informację zaktualizowano 2013-07-18 11:45:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ.6220.1-8.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 11:42:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 DECYZJA Nr 3 /2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2013-07-12 08:07:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.3/2/2013.AH
Data wprowadzenia informacji 2013-07-08 08:10:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.821.2013.JC2
Data wprowadzenia informacji 2013-07-08 08:00:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.4.2013.AH
Data wprowadzenia informacji 2013-07-05 07:45:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wezwanie WOOŚ-II.4240.821.2013.JC
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 14:23:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 DECYZJA Nr 2 /2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2013-07-01 11:36:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia sanitarna ZNS.701.8.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-06-28 13:21:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 6220.2/1/2013.EN
Data wprowadzenia informacji 2013-06-24 10:03:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.3.2013.AH
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 11:06:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia Sanitarna ZNS.701.6.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-06-05 11:04:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie WOOŚ-II.4240.679.2013.JC
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 13:03:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RRGKiOŚ 6220.2.2013.EN
Data wprowadzenia informacji 2013-06-03 13:21:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 7670.1.7.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 08:28:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postępowania określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RRGKiOŚ 7670.1.6.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 08:26:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania RRGKiOŚ 7670.1.5.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 08:16:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie RRGKiOŚ 7670.1.4.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 08:15:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na - "Ustawieniu wytwórni mas bitumicznych wraz z produkcją mas na dz. Nr ew. 2048 w miejscowości Ciepielów przy ulicy Szkolnej 36, gmina Ciepielów, powiat lipski"
Data wprowadzenia informacji 2013-02-01 12:21:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 14:13:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Ciepielowie za odpracowaniem
Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 14:14:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na – „Przebudowanie (modernizacji) drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów – Świesielice – Tymienica na odcinku Ciepielów – Rekówka z segregacją ruchu i zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu w km od 0+000 do 2+500 dł. Odcinka 2500 mb.”
Data wprowadzenia informacji 2012-11-28 12:49:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia na okres 3 lat od 16.03. 2012 r. do 15. 03. 2015 r. w drodze przetargu nieograniczonego działkę rolną zabudowaną położoną w Anusinie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 13:32:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wybudowanie Farmy Wiatrowej pod nazwą CIEPIELÓW o mocy 10MW
Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 14:22:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPIELÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 09:47:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 09:46:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na - opracowaniu projektu technicznego punktu zlewnego oraz wykonania otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie, ul. Witosa 2
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 11:39:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2011-02-25 14:47:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepielów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 12:40:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się w dniach od 08 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 r
Data wprowadzenia informacji 2010-12-10 09:23:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZARZĄDZENIE Nr 18/2010 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadań pożytku publicznego
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 09:06:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZARZĄDZENIE Nr 13/2010 Wójta Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2010-03-01 13:12:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Harmonogram posiedzeń Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie w roku 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-02-04 08:05:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 13:00:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wyniki naboru na stanowisko D Y R E K T O R A Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2009-08-27 12:44:22 Informację zaktualizowano 2009-08-27 12:58:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wyniki naboru na stanowisko D Y R E K T O R A Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
Data wprowadzenia informacji 2009-08-27 12:42:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko D Y R E K T O R A Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 13:23:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko D Y R E K T O R A Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 13:22:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW na stanowisko: referent w Referacie Prawno Organizacyjnym i Edukacji z dnia 05 marca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 09:57:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wójt Gminy Ciepielów z siedzibą w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1 ogłasza konkurs na stanowisko referent w Referacie Prawno Organizacyjnym i Edukacji w Urzędzie Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2009-02-16 09:49:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 41/2008 Wójt Gminy Ciepielów z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 07:40:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zarządzenie Nr 39/2008 Wójt Gminy Ciepielów z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Ciepielowie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2008-10-28 11:11:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-10-16 12:01:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Pracownik do spraw Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 07:34:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Pracownik do spraw Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 08:19:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIERWONICZE – DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPIELOWIE
Data wprowadzenia informacji 2008-09-03 14:53:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE W GMINNYM OŚRODU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPIELOWIE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-09-03 14:06:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIERWONICZE – DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPIELOWIE
Data wprowadzenia informacji 2008-08-21 07:32:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Wójt Gminy Ciepielów ogłasza nabór na stanowisko pracownika do spraw świadczeń rodzinnych
Data wprowadzenia informacji 2008-08-20 09:11:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE W GMINNYM OŚRODU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPIELOWIE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-08-20 09:09:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 12:28:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 11:47:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW na stanowisko: Referent w referacie finansowym w Urzędzie Gminy w Ciepielowie z dnia 25 kwietnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-29 13:36:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
``
 PROTOKӣ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZDZIE GMINY W CIEPIELOWIE - Referent w referacie finansowym
Data wprowadzenia informacji 2008-05-14 08:01:24 Informację zaktualizowano 2008-05-14 16:03:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGOSZENIE Nr RPOiE 1/2008 O NABORZE NA WOLNE URZDNICZE STANOWISKO PRACY w referacie finansowym
Data wprowadzenia informacji 2008-04-11 08:31:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATOW na stanowisko: Referent w referacie finansowym w Urzedzie Gminy w Ciepielowie z dnia 27 listopada 2007 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-11-29 15:01:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
``
 PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZEDZIE GMINY W CIEPIELOWIE - Referent w referacie finansowym
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 14:07:10 Informację zaktualizowano 2007-11-21 14:07:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE URZEDNICZE STANOWISKO PRACY - Inspektor w referacie finansowym
Data wprowadzenia informacji 2007-10-26 10:49:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepielowie z dnia 27 października 2006 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Ciepielów w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-11-03 08:56:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIEPIELOWIE z dnia 27 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Ciepielowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-03 08:54:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o naborze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2006-04-13 14:48:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik socjalny – pracownik ds. świadczeń rodzinnych
Data wprowadzenia informacji 2006-04-11 08:19:09 Informację zaktualizowano 2006-04-14 11:20:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Protokół z przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Ciepielowie na stanowisko Pracownik socjalny – pracownik ds. świadczeń rodzinnych
Data wprowadzenia informacji 2006-04-11 08:17:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zestaw pytań testowo - opisowych przygotowanych w związku z procedurą wyłonienia kandydatury w konkursie na stanowisko pracownika socjalnego „ świadczenia rodzinne” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-11 08:14:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik socjalny - stanowisko ds świadczeń rodzinnych
Data wprowadzenia informacji 2006-03-29 10:13:04 Informację zaktualizowano 2006-04-11 08:10:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o naborze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2006-03-29 09:42:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ciepielow.pl