bip.ciepielow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ciepielów www.ciepielow.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 14:18:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2019 r. – 31.12. 2019 r. do Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Ciepielowie – (kotłowni PSP w Ciepielowie, kotłowni PS w Wielgiem), kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 09:52:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 09:51:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 11:42:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2019 – 31.12. 2019 do Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Ciepielowie kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 13:56:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 11:05:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 13:24:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2019 r. -31.12.2019 r. do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciepielowie –(kotłowni PSP w Ciepielowie, kotłowni PS w Wielgiem 58), kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 12:56:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 14:53:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 14:52:50 Informację zaktualizowano 2018-08-27 14:54:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 14:42:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 12:40:04 Informację zaktualizowano 2018-08-14 12:51:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 14:27:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 14:25:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Remont i termomodernizacja budynku remizy OSP w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 13:59:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 13:57:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie przy ul. Batalionów Chłopskich 5, lokal nr 7 i 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 13:28:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 14:11:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont i termomodernizacja budynku remizy OSP w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 12:15:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 13:48:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-06-07 13:53:50 Informację zaktualizowano 2018-06-07 13:56:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Wójt Gminy Ciepielów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie przy ul. Batalionów Chłopskich 5, lokal nr 7 i 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym, udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, stanowiących własność Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2018-05-21 14:19:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2018-03-22 08:53:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V”
Data wprowadzenia informacji 2018-03-15 13:07:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostosowanie budynku szkolno – przedszkolnego w Wielgiem do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 12:29:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 13:52:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostosowanie budynku szkolno – przedszkolnego w Wielgiem do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 12:48:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V
Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 15:17:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Dostosowanie budynku szkolno – przedszkolnego w Wielgiem do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych
Data wprowadzenia informacji 2018-02-02 14:22:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 14:09:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2018 r. – 31.12. 2018 r. do Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Ciepielowie – (kotłowni PSP w Ciepielowie, kotłowni PS w Wielgiem), kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1”
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 08:37:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 14:45:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 11:47:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2018 r. -31.12.2018 r. do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciepielowie –(kotłowni PSP w Ciepielowie, kotłowni PS w Wielgiem 58), kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1
Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 11:19:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2017-12-12 12:50:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2017-12-08 09:41:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2018 r. -31.12.2018 r. do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciepielowie –(kotłowni PSP w Ciepielowie, kotłowni PS w Wielgiem 58), kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1
Data wprowadzenia informacji 2017-12-06 09:18:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 12:48:03 Informację zaktualizowano 2017-12-08 09:37:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany 10.09.2017
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 09:35:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany”
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 09:34:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 12:34:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany
Data wprowadzenia informacji 2017-09-20 12:02:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany
Data wprowadzenia informacji 2017-09-20 11:28:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany
Data wprowadzenia informacji 2017-09-05 15:33:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2017-08-21 10:51:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem”
Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 08:00:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2017-08-08 10:00:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie przy ul. Partyzantów
Data wprowadzenia informacji 2017-04-18 09:29:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie przy ul. Partyzantów
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 13:37:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku SPZOZ przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-03-29 10:51:37 Informację zaktualizowano 2017-03-29 11:10:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wzrost wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2017-03-27 07:51:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg nieograniczony na: „Budowa budynku SPZOZ przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie”
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 13:16:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie przy ul. Partyzantów”
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 15:18:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa budynku SPZOZ przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-03-09 14:45:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych - określenia wzrostu wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego nieruchomości – 22 szt.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-08 07:36:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyniku przetargu - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie przy ul. Batalionów Chłopskich 5, lokal nr 1 i 2
Data wprowadzenia informacji 2017-01-27 10:48:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa opału na okres 1.01. 2017 - 31.12.2017 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy – (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2016-12-29 12:34:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2017 r. -31.12.2017 r. do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciepielowie –(kotłowni PSP w Ciepielowie, kotłowni PS w Wielgiem 58), kotłowni Publicznego Gimnazjum ...
Data wprowadzenia informacji 2016-12-29 12:33:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa opału na okres 1.01. 2017 - 31.12.2017 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy – (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2016-12-22 10:47:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2017 r. -31.12.2017 r. do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciepielowie –(kotłowni PSP w Ciepielowie, kotłowni PS w Wielgiem 58), kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie...
Data wprowadzenia informacji 2016-12-22 10:46:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie przy ul. Batalionów Chłopskich 5, lokal nr 1 i 2
Data wprowadzenia informacji 2016-12-19 09:02:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy: Przetargu na „Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem”
Data wprowadzenia informacji 2016-12-19 08:44:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg nieograniczony na: „Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem”
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 11:08:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy: Przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 10:46:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2017 r. -31.12.2017 r. do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciepielowie –(kotłowni PSP w Ciepielowie, kotłowni PS w Wielgiem 58), kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie...
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 13:05:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy - Dostawa opału na okres 1.01. 2017 - 31.12.2017 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy – (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 12:55:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg nieograniczony na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 11:16:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2016-12-08 14:22:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 13:34:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Ciepielowie przy ul. Batalionów Chłopskich 5, lokal nr 1 i 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, stanowiących własność Gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-10-18 08:17:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-10-17 12:37:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg nieograniczony na Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-10-14 12:45:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-10-06 11:04:03 Informację zaktualizowano 2016-10-07 13:57:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 14:01:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Borowiec
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 14:00:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dąbrowa
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 13:59:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Chotyze
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 13:59:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:47:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Borowiec
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:46:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dąbrowa
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:44:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Chotyze
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 12:42:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Zagospodarowanie terenu i budowa boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 12:02:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 12:01:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 12:00:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Rekówka „Górna”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-18 09:33:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn „Górny” etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-03-18 09:32:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Hektary etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-03-18 09:31:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska - Anusin
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 11:09:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wielgie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 11:07:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 11:06:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Ławki etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 11:06:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Kamień
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 11:05:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Kałkowy etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 11:04:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Nowiny etap I
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 11:03:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Zagrody etap I
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 11:02:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Zagrody etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 11:01:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Celiny
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 11:00:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 11:00:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Stare Gardzienice
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:59:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Rekówka - Stary Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:57:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Rekówka etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:56:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Podgórze - Czerwona etap I
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:55:19 Informację zaktualizowano 2016-03-24 10:30:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Pcin - Stary Ciepielów „Górki”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:54:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia etap III
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:53:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy” etap III
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:52:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Pasieki - Bąkowa „pod lasem”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:51:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Łaziska „Zapłocie”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:50:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Łaziska „Zamoście”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:49:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Kochanów - Sajdy etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:48:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn - Ciepielów Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:47:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn „Górny” etap I
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:46:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Kałków „Poddąbrowa”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:45:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Kałków „Ogrody”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:44:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
  OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Gardzienice Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:43:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Drezno etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:42:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Borowiec etap III
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:41:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Borowiec etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:40:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
  OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Bielany – „Budki Bielańskie”
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:39:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa wokół stawów etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:38:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Średnia wieś etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-03-16 10:37:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu i budowa boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 14:42:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 14:41:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 14:38:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska - Anusin
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:23:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wielgie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:20:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:20:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Ławki etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:19:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Kamień
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:18:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Kałkowy etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-02-12 10:17:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Nowiny etap I
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:22:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Zagrody etap I
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:21:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Zagrody etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:20:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Celiny
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:17:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:16:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Stare Gardzienice
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:14:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Rekówka - Stary Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:07:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Rekówka Górna
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:06:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Rekówka etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:06:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Podgórze - Czerwona etap I
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:04:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin - Stary Ciepielów Górki
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:03:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia etap III
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:02:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kołchozy etap III
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:01:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pasieki - Bąkowa pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 13:55:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowę drogi gminnej Łaziska Zapłocie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 13:53:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowę drogi gminnej Łaziska Zamoście
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 13:51:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kochanów - Sajdy etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 14:06:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn - Ciepielów Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 14:05:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn Górny etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 14:04:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn Górny etap I
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 14:03:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kałków Poddąbrowa
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 14:02:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kałków Ogrody
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 14:01:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Gardzienice Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 14:00:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Drezno etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 13:59:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Borowiec etap III
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 13:58:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Borowiec etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 13:58:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bielany - Budki Bielańskie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 13:56:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa wokół stawów etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 13:53:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Hektary etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 13:51:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Średnia wieś etap II
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 13:50:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 12:04:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06. 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:05:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Dostawa opału na okres 1.01 2016 - 31.12.2016 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 13:21:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2016-01-08 12:19:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2015-12-30 09:14:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 13:27:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01. 01.2016 roku do 30.06.2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 09:20:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 09:18:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dostawa opału na okres 1.01. 2016 - 31.12.2016 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2015-12-18 08:11:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Dostawa oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37-kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni PS w Wielgiem, kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 13:11:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 09:06:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy - Dostawa opału na okres 1.01. 2016 - 31.12.2016 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 11:27:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37-kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni PS w Wielgiem, kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 11:12:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-12-03 13:59:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2016 roku do 30.06.2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 13:33:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 14:09:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe
Data wprowadzenia informacji 2015-08-28 09:25:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe
Data wprowadzenia informacji 2015-08-13 11:58:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 14:39:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Rekówka-Kawęczyn
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:50:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kawęczyn
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:49:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Borowiec
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:48:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin-Kołchozy
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:47:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pasieki-Bąkowa
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:46:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kunegundów-Podgórze
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:45:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Kałków
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:43:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 13:42:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Rekówka-Kawęczyn
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 10:26:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kawęczyn
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 10:25:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Borowiec
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 10:24:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Pcin-Kołchozy
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 10:23:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Pasieki-Bąkowa
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 10:23:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Kunegundów-Podgórze
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 10:22:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Kałków
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 10:20:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 10:19:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Rekówka-Kawęczyn
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:54:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kawęczyn
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:53:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Borowiec
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:52:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin-Kołchozy
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:51:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pasieki-Bąkowa
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:46:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kunegundów-Podgórze
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:45:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Kałków
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:44:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:43:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice - Morgi
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:39:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Podolany
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:38:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin - Kolonia etap II
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:37:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:36:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Czerwona - Olszyny
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 11:35:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Świesielice - Morgi
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 13:21:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Podolany
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 13:21:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Pcin – Kolonia etap II
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 13:20:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 13:19:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Czerwona - Olszyny
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 13:18:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice - Morgi
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 12:26:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Podolany
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 12:25:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin - Kolonia etap II
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 12:25:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 12:23:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Czerwona - Olszyny
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 12:22:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 - 2017
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 07:34:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:54:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy - Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:53:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy - Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:52:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12. 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:50:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12. 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:49:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy - Dostawa opału na okres 1.01 2015 - 31.12.2015 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 08:47:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja o wyniku postępowania - Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 10:53:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2014-12-24 09:06:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 12:35:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dostawa opału na okres 1.01. 2015 - 31.12.2015 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 14:54:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 13:49:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 10:33:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 10:29:37 Informację zaktualizowano 2014-12-15 10:30:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Dostawa oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37-kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 09:33:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 10:56:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 10:54:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 – 2017
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 11:39:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-12-04 12:28:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa opału na okres 1.01. 2015 - 31.12.2015 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2014-12-04 12:24:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37-kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1
Data wprowadzenia informacji 2014-12-04 09:36:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy - Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2014-12-01 11:56:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy - Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
Data wprowadzenia informacji 2014-12-01 11:39:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 11:06:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-11-27 14:12:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi - Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 – 2017
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 13:17:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 11:31:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 14:31:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia
Data wprowadzenia informacji 2014-09-03 12:01:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie POKL Nauka drogą do szczęścia
Data wprowadzenia informacji 2014-08-26 09:29:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 w okresie sierpień 2014 rok – grudzień 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-07-24 14:18:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie sierpień 2014 rok - grudzień 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 10:17:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-05-09 14:20:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-04-18 08:45:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Polna
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:56:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzantów
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:55:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska etap II
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:54:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:54:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Średnia Wieś
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:53:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Ławki
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:52:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów Górki
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:51:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Rekówka Górna
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:50:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ranachów B
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:49:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pasieki etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:49:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów - Rekówka etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:48:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Sajdy
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:47:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:46:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kołchozy etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:45:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Łaziska Stara Wieś - Remiza OSP
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:44:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś - Podgoździak
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:43:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kałków Piaski
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:42:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:41:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:40:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:39:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa koło stawu
Data wprowadzenia informacji 2014-04-14 14:38:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-04-04 14:39:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 12:59:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Polna
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:56:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzantów
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:54:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska etap II
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:53:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:52:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Średnia Wieś
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:51:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Ławki
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:51:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów Górki
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:50:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Rekówka Górna
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:39:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Ranachów B
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:37:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Pasieki etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:36:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów – Rekówka etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:34:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Sajdy
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:33:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:32:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kołchozy etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:31:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Łaziska Stara Wieś – Remiza OSP
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:30:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś - Podgoździak
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:29:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Kałków Piaski
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:28:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:27:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:27:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem”
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:25:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa koło stawu
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 14:24:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Polna
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 11:03:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzantów
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 11:02:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska etap II
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 11:02:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 11:01:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Średnia Wieś
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 11:00:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Ławki
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 10:59:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów Górki
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 10:59:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Rekówka Górna
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 10:58:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ranachów B
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 10:57:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pasieki etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 13:47:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów - Rekówka etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:38:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Sajdy
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:37:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:36:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kołchozy etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:35:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Łaziska Stara Wieś - Remiza OSP
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:28:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś - Podgoździak
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:27:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kałków Piaski
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:26:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:25:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:24:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem”
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:23:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa koło stawu
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 11:22:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska etap II
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:08:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Średnia Wieś
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:08:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów Górki
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:07:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Rekówka Górna
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:06:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Ranachów B
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:06:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Kałków Piaski
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:05:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:04:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:03:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:02:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Polna
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:01:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzantów
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:01:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Łaziska Stara Wieś - Remiza OSP
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 14:00:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 13:59:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa koło stawu
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 13:58:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pasieki etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 11:52:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów - Rekówka etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 11:51:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Sajdy
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 11:49:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kołchozy etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 11:49:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś - Podgoździak
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 11:48:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Ławki
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 11:47:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Anusin
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 11:41:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 11:40:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Chotyze
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 11:39:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-02-13 08:32:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Wykonanie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 11:05:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 12:46:06 Informację zaktualizowano 2014-01-28 13:05:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:58:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Polna
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:22:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzantów
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:21:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Anusin
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:21:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska etap II
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:20:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:19:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Średnia Wieś
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:18:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Ławki
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:17:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów Górki
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:16:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Rekówka Górna
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:16:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ranachów B
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:15:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pasieki etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:14:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów - Rekówka etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 15:06:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Sajdy
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 15:05:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 15:04:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin Kołchozy etap I
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 15:04:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Łaziska Stara Wieś - Remiza OSP
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 10:13:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś - Podgoździak
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 10:12:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kałków Piaski
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 10:12:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 10:11:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 10:10:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Chotyze
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 10:09:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem”
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 10:09:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa koło stawu
Data wprowadzenia informacji 2014-01-22 10:08:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zapytanie ofertowe - Wykonanie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych
Data wprowadzenia informacji 2014-01-21 08:17:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01 2014 - 31.12.2014 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37 -kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie, ul. Czchowskiego 1
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 11:11:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Dostawa opału na okres 1.01 2014 - 31.12.2014 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2014-01-09 12:27:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2014-01-07 08:11:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-12-27 15:13:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-12-17 15:05:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dostawa opału na okres od 1.01. 2014 do 31.12. 2014 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy - ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bakowej )
Data wprowadzenia informacji 2013-12-17 15:04:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dostawa oleju opałowego na okres od 1.01. 2014 r do 31. 12. 2014 r w ilości 30 000 l do kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie ul. Plac zwycięstwa 37 i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1
Data wprowadzenia informacji 2013-12-17 15:03:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-12-12 10:03:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 14:31:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Wynajem lokalu użytkowego w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 40
Data wprowadzenia informacji 2013-12-09 09:12:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 08:48:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 -kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1
Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 11:59:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy - Dostawa opału na okres 1.01. 2014 - 31.12.2014r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy - (Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 11:58:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 11:56:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciepielowie oznaczonej nr geodezyjnym 940
Data wprowadzenia informacji 2013-12-04 09:04:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-12-02 14:59:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Ławki etap I
Data wprowadzenia informacji 2013-11-15 08:23:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 37,16 m2 przy ul. Plac Zwycięstwa 40 w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-11-05 08:41:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Świesielice Ławki etap I
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 11:17:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciepielowie, oznaczonej nr geodezyjnym 940 o pow. 0,11 ha
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 08:46:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 13:55:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-08-28 14:54:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2013
Data wprowadzenia informacji 2013-08-21 13:58:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
Data wprowadzenia informacji 2013-08-08 14:22:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
Data wprowadzenia informacji 2013-07-30 10:22:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 13:37:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-06-26 15:02:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 07:41:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2013-06-07 13:31:35 Informację zaktualizowano 2013-06-07 13:32:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 11:29:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 12:34:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 13:37:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Zapłocie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 13:36:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin Stara Wieś
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 13:36:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Łaziska Kacze Doły
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 13:35:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś etap I
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 13:34:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa przez wieś
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 13:30:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Hektary
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 13:29:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś etap I
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 14:51:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Zapłocie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 14:50:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Łaziska Kacze Doły
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 14:49:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Hektary
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 14:49:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Pcin Stara Wieś
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 14:48:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa przez wieś
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 14:47:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 14:46:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 09:59:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Dokończenie wodociągowania gminy miejscowościach Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska Zamoście
Data wprowadzenia informacji 2013-03-14 12:14:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś etap I
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 14:02:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Wielgie Zapłocie
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 14:01:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Łaziska Kacze Doły
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:59:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Hektary
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:59:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Pcin Stara Wieś
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:57:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa przez wieś
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:51:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-03-08 13:50:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-02-28 08:46:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dokończenie wodociągowania gminy miejscowościach Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska Zamoście
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 07:54:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-02-11 14:53:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Dokończenie wodociągowania gminy miejscowościach Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska Zamoście
Data wprowadzenia informacji 2013-02-05 12:33:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01 2013 - 31.12.2013 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37 - kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 13:27:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 12:41:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Dostawa opału na okres 1.01 2013 - 31.12.2013 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem , Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 10:31:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 - kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2012-12-31 08:13:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dostawa opału na okres od 1.01. 2013 do 31.12. 2013 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy – ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej )
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 11:55:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 - kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2012-12-12 14:03:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Dostawa opału na okres 1.01. 2013 - 31.12.2013 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem , Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 11:53:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-13 13:55:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 08:56:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu
Data wprowadzenia informacji 2012-08-29 13:34:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I
Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 13:28:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu
Data wprowadzenia informacji 2012-08-09 13:35:22 Informację zaktualizowano 2012-08-09 13:40:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I
Data wprowadzenia informacji 2012-08-09 09:20:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zapytanie ofertowe - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów, oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów dla terenów położonych w miejscowościach Ciepielów – Podłącze i Dąbrowa z przeznaczeniem terenów pod budowę Farmy Wiatrowej pod nazwą „Ciepielów”
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 13:56:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Podolany
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 13:20:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Borowiec
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 13:20:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2012-03-13 10:10:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Borowiec
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 15:01:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Podolany
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 14:59:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Zapytanie ofertowe - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2012-02-27 14:02:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Podolany
Data wprowadzenia informacji 2012-02-15 13:42:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Borowiec
Data wprowadzenia informacji 2012-02-15 13:40:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Kawęczyn i Świesielice
Data wprowadzenia informacji 2012-02-14 13:00:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Sandomierskiej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 13:29:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Sandomierskiej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:00:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Kawęczyn i Świesielice
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 10:46:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-27 13:55:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 - kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 11:38:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Dostawa opału na okres 1.01 2012 - 31.12.2012 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem , Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 12:35:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane- Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 10:17:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Sandomierskiej w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 10:15:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Kawęczyn i Świesielice”
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 10:14:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 - kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-29 07:41:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Zakup produktów żywnościowych w latach 2012-2014 na potrzeby: Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 14:20:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Zakup produktów żywnościowych w latach 2012-2014 na potrzeby: Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 14:19:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
  INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Dostawa opału na okres 1.01 2012 - 31.12.2012 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem , Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 12:30:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Monitoring terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 12:29:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37 - kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 08:11:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Zakup produktów żywnościowych w latach 2012-2014 na potrzeby: Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 11:54:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Zakup produktów żywnościowych w latach 2012-2014 na potrzeby: Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 11:53:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2012 - 2014
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 09:10:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa opału na okres 1.01 2012 - 31.12.2012 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem , Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 08:50:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - etap II-gi
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 09:56:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - etap II-gi
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 07:53:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy - Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 10:52:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 10:12:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - etap II-gi”
Data wprowadzenia informacji 2011-09-01 14:02:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Nieruchomość rolna niezabudowana ozn. nr ewidencyjnym 651/1 o pow. 0,83 ha , Obręb – Bąkowa
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 07:51:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy - Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach
Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 14:29:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie sierpień 2011 rok - lipiec 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-08-11 14:26:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 w okresie sierpień 2011 rok - lipiec 2014 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 11:16:18 Informację zaktualizowano 2011-07-19 14:59:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WÓJT GMINY CIEPIELÓW ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Bąkowej , oznaczonej nr geodezyjnym 651/1 o pow. 0,83 ha, objętej KW RA1L/00048256/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 14:02:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, Bąkowa działka o nr geodezyjnym 651/1 objęta księgą wieczystą nr RA1L/00048256/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, powierzchnia działki – 0,83ha
Data wprowadzenia informacji 2011-06-15 08:56:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków
Data wprowadzenia informacji 2011-04-05 15:01:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Dostawa kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 08:35:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dostawa Kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-02-25 12:43:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Nieruchomość rolna ozn. nr ewidencyjnym 690/1 o pow. 0,0771 ha ,Obręb – Ciepielów KW 12 073
Data wprowadzenia informacji 2011-02-25 10:50:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 08:37:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o przetargu - WÓJT GMINY CIEPIELÓW OGŁASZA PRZETARG na zbycie nieruchomości w drodze rokowań, organizowanych na dzień 18 lutego 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 07:33:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy - Dostawa opału na okres 1.01 2011 - 31.12.2011 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37,Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielgiem , Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)
Data wprowadzenia informacji 2010-12-28 13:45:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Dostawa bonów towarowych dla pracowników: Urzędu Gminy w Ciepielowie, ZPO Ciepielów, PSP Bąkowa, ZSP Wielgie, GOPS Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 14:44:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - dostawy - „Dostawa opału na okres 1.01 2011 - 31.12.2011 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy - (Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielgiem, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)”
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 10:47:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi - Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt w roku budżetowym 2010 na zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 12:34:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dostawa bonów towarowych dla pracowników: Urzędu Gminy w Ciepielowie, ZPO Ciepielów, PSP Bąkowa, ZSP Wielgie, GOPS Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 08:16:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - „Dostawa opału na okres 1.01 2011 - 31.12.2011 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy - (Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielgiem, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)”
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 13:09:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa bonów towarowych dla pracowników: Urzędu Gminy w Ciepielowie, ZPO Ciepielów, PSP Bąkowa, ZSP Wielgie, GOPS Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 08:38:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze - Czerwona - Antoniów - Bielany - Pasieki
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 14:45:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze - Czerwona - Antoniów - Bielany - Pasieki
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 12:53:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze – Czerwona – Antoniów – Bielany – Pasieki
Data wprowadzenia informacji 2010-11-08 09:19:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt w roku budżetowym 2010 na zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 14:59:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt w roku budżetowym 2010 na zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów
Data wprowadzenia informacji 2010-10-22 11:06:39 Informację zaktualizowano 2010-10-22 11:07:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze - Czerwona - Antoniów - Bielany - Pasieki
Data wprowadzenia informacji 2010-10-07 15:10:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów w latach 2011-2013
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:39:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów w latach 2011-2013
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 14:58:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 15:00:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ciepielów w latach 2011-2013
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 13:13:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 14:41:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 13:47:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:53:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
``
  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów
Data wprowadzenia informacji 2010-06-22 09:02:26 Informację zaktualizowano 2010-06-22 09:11:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-06-16 14:49:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-06-07 11:29:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów
Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 15:08:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów - Etap II w km 1+905 - 4 + 190 - Stare Gardzienice - Ciepielów"
Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 15:02:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I"
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 12:46:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów" - "Etap II w km 1+905 - 4 + 190 - Stare Gardzienice - Ciepielów"
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 08:08:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 11:40:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 11:39:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciepielów Kolonia pod lasem
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 11:38:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I"
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 12:19:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - "Przebudowa drogi gminnej ul. Papuzińskiego w Ciepielowie"
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 12:17:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - "Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia – Stare Gardzienice - Ciepielów" - "Etap II w km 1+905 – 4 + 190 – Stare Gardzienice – Ciepielów"
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 12:16:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-04-12 12:47:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-09 10:22:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciepielów Kolonia "pod lasem"
Data wprowadzenia informacji 2010-04-09 10:19:44, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Wielgie Średnia Wieś
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:35:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Świesielice Kałkowy
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:34:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej przez wieś St. Ciepielów wykup tytoniu
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:34:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej przez Ranachów B
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:33:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Marianki Nowy Dwór
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:33:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Łaziska Zarośla
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:32:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Kałków Pniaki - Dąbrowa
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:32:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej do Bielan
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:32:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Bąkowa - Czarnolas
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 14:31:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Dostawa Kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-03-31 10:02:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Przebudowa drogi gminnej Marianki "Nowy Dwór"
Data wprowadzenia informacji 2010-03-26 07:53:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Przebudowa drogi gminnej Łaziska "Zarośla"
Data wprowadzenia informacji 2010-03-26 07:52:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Dostawa kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2010-03-23 07:53:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 14:26:18, wprowadzający: Marcin Bielecki
 "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów" - "Etap II w km 1+905 - 4 + 190 - Stare Gardzienice - Ciepielów"
Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 13:48:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciepielów Kolonia "pod lasem"
Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 13:47:39, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 13:46:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 13:44:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU „Przebudowa drogi gminnej Wielgie „Średnia Wieś””
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 12:48:55, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU „Przebudowa drogi gminnej Świesielice „Kałkowy””
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 12:48:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU „Przebudowa drogi gminnej przez wieś St. Ciepielów „wykup tytoniu””
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 12:48:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
``
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU „Przebudowa drogi gminnej przez Ranachów B”
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 12:47:47 Informację zaktualizowano 2010-03-11 14:02:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU „Przebudowa drogi gminnej Kałków „Pniaki” - Dąbrowa”
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 12:47:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU „Przebudowa drogi gminnej do Bielan”
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 12:46:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU „Przebudowa drogi gminnej Bąkowa – Czarnolas”
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 12:46:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU „Przebudowa drogi gminnej ul. Papuzińskiego w Ciepielowie”
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 12:45:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU „Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie”
Data wprowadzenia informacji 2010-03-11 12:44:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane „Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu”
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 07:39:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane REKULTYWACJA GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW W CIEPIELOWIE
Data wprowadzenia informacji 2010-03-02 15:01:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu"
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 14:25:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie"
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 14:23:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:59:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej ul. Lekarska w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:58:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej przez wieś St. Ciepielów "wykup tytoniu"
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:58:09, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej Marianki "Nowy Dwór"
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:57:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej Łaziska "Zarośla"
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:56:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej Wielgie "Średnia Wieś"
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:56:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej przez Ranachów "B"
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:55:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej Kałków "Pniaki" - Dąbrowa
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:54:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej Świesielice "Kałkowy"
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:53:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej do Bielan
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:52:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przebudowa drogi gminnej Bąkowa - Czarnolas
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 13:52:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "REKULTYWACJA GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW W CIEPIELOWIE"
Data wprowadzenia informacji 2010-02-09 13:25:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze - Czerwona - Antoniów - Bielany - Pasieki
Data wprowadzenia informacji 2010-02-09 08:22:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I
Data wprowadzenia informacji 2010-02-09 08:22:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu  
Data wprowadzenia informacji 2010-01-13 15:01:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie  
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 14:46:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
REKULTYWACJA GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW W CIEPIELOWIE  
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 14:45:24, wprowadzający: Marcin Bielecki
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Podgórze - Czerwona - Antoniów - Bielany -
Pasieki
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Podgórze - Czerwona - Antoniów - Bielany - Pasieki  
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 11:44:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla
miejscowości Świesielice etap II zad. I
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I  
Data wprowadzenia informacji 2010-01-08 11:40:19 Informację zaktualizowano 2010-01-08 11:40:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Modernizacja - zagospodarowanie rynku łącznie z parkiem i terneów przyległych w miejscowości Ciepielów
Data wprowadzenia informacji 2006-03-19 21:37:16, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2006-03-19 21:34:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o przetargu nieogranocznonym na zakup artykułów biurowych i papierniczych w latach 2006-2008
Data wprowadzenia informacji 2006-01-24 08:57:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o przetargu nieogranocznonym na zakup produktów żywnościowych oraz artykułów chemicznych w latach 2006-2008 na potrzeby: PSP w Bąkowej, PSP w Wielgiem, Przedszkola Samorządowego w Wielgiem
Data wprowadzenia informacji 2006-01-24 08:54:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na zakup produktów żywnościowych oraz artykułów chemicznych w latach 2006-2008
Data wprowadzenia informacji 2006-01-24 08:48:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu sporotwego w latach 2006-2008
Data wprowadzenia informacji 2006-01-24 08:34:38 Informację zaktualizowano 2006-01-24 09:00:34, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Przetarg na modernizację drogi gminnej przez wieś Anusin
Data wprowadzenia informacji 2004-07-12 11:10:31, wprowadzający: Mirosław Fundowicz
 Przetarg nieograniczony na zakup taboru asenizacyjnego
Data wprowadzenia informacji 2004-06-29 13:39:02, wprowadzający: Mirosław Fundowicz
 Przetarg nieograniczony na budowę ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie
Data wprowadzenia informacji 2004-06-02 13:48:49, wprowadzający: Mirosław Fundowicz
 Przetarg na budowę ogrodzenia Gimnazjum
Data wprowadzenia informacji 2004-04-15 13:40:17, wprowadzający: Mirosław Fundowicz
 Remont dróg gminnych zużlem kotłowym - przetarg nieograniczony
Data wprowadzenia informacji 2004-03-18 13:04:41, wprowadzający: Mirosław Fundowicz
 Dostawa paliwa - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wprowadzenia informacji 2004-01-26 15:19:14, wprowadzający: Mirosław Fundowicz
 Modernizacja drogi gminnej -ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30.000 Euro
Data wprowadzenia informacji 2003-09-25 13:25:57, wprowadzający: Mirosław Fundowicz
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ciepielow.pl