bip.ciepielow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ciepielów www.ciepielow.pl
Budżet strona główna 

Budżet
  Informacja roczna z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 13:36:49, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 13:36:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 UCHWAŁA NR VIII/42/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 NR V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r
Data wprowadzenia informacji 2019-04-17 09:08:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 NR V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018r
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 11:59:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2019-02-21 09:20:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/22/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwała Budżetowa 2019
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 13:18:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 13:15:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-11-30 12:54:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2018r
Data wprowadzenia informacji 2018-10-26 09:45:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIV/248/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:30:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r
Data wprowadzenia informacji 2018-08-09 13:19:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/244/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:52:00, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLII/241/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-07-27 12:51:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/234/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 08:53:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/228/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 14:46:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 07:59:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja roczna z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2017
Data wprowadzenia informacji 2018-04-13 10:41:36, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-30 13:19:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVIII/218/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-20 08:54:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 13:14:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2018 Nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-01-12 13:25:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała nr Ra.532.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 14:12:25, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała nr Ra.531.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 14:11:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 09:25:31, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-11-14 08:34:53, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 14:33:06, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-21 08:53:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-07-26 13:28:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-25 08:19:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja roczna z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2016
Data wprowadzenia informacji 2017-05-11 08:27:43, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2017 r
Data wprowadzenia informacji 2017-05-11 08:27:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXXI/184/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 14:02:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXX/177/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 10:34:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.82.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25.01.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 11:34:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.387.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28.11.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 11:34:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.386.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28.11.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 11:33:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIX/161/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 13:10:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Gminy w Ciepielowie Nr XXIX/156/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 13:09:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 12:34:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVII/153/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 10:11:02, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 09:04:48, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXV/144/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 09:02:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXIV/141/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 08:59:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
  Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 08:58:46, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 13:46:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 13:37:23, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 13:03:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 11:44:29, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:29:21, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 13:27:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XVI/88/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 13:09:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 13:07:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 13:29:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zamian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 13:35:52, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie zamian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:59:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:58:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 09:40:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 09:25:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2014r
Data wprowadzenia informacji 2015-05-05 13:56:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marzec 2015r
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 14:23:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 14:36:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:24:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Gminy w Ciepielowie Nr III/20/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 11:34:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIV/245/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-11 12:22:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLIII/242/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-30 14:20:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-07-29 09:05:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLII/233/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-03 13:07:27, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2013r
Data wprowadzenia informacji 2014-05-08 09:27:01, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-04-30 13:24:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.135.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-04-28 11:35:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XLI/229/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 13:24:32, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XL/216/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 13:59:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.64.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie prawidłowości planowanej przez Gminę Ciepielów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 12:51:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.63.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Ciepielów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu
Data wprowadzenia informacji 2014-01-30 12:51:07, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr XXXIX/209/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-01-09 10:26:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.388.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021
Data wprowadzenia informacji 2013-12-12 09:34:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.387.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie Opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu
Data wprowadzenia informacji 2013-12-12 09:34:11, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2013r
Data wprowadzenia informacji 2013-10-23 08:41:45, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.290.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ciepielów Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2013 kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-26 13:22:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r
Data wprowadzenia informacji 2013-07-30 10:24:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2012r zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póżn.zm./
Data wprowadzenia informacji 2013-05-16 09:53:59, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2013r
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 11:51:41, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.123.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-04-17 14:55:54, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.17.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę w Ciepielowie kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Data wprowadzenia informacji 2013-01-22 09:30:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2013 Nr XXVII/145/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 13:59:14, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała nr: Ra.396.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:16:47, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała nr: Ra.395.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepielów projekcie Uchwały Budżetowej na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 09:16:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2012r
Data wprowadzenia informacji 2012-10-22 13:57:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:35:42, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr Ra.149.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Ciepielowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2012-05-08 09:29:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2011r zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póżn.zm./
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 09:15:19, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2012r
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 09:00:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała nr: Ra.11.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Ciepielów w Uchwale Budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 kwoty długu.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-17 09:11:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2012 Rady Gminy w Ciepielowie Nr XV/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 11:48:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2021
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 11:47:05, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała nr: Ra.412.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Ciepielowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:24:37, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała nr: Ra.411.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Ciepielowie projekcie Uchwały Budżetowej na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 14:23:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r
Data wprowadzenia informacji 2011-07-25 08:20:51, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2010r
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 09:51:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2011r
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 09:47:58, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2011 Rady Gminy w Ciepielowie Nr IV/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 09:46:40, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 października 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 14:55:10, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 12:27:22, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-05-05 12:23:33, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2009
Data wprowadzenia informacji 2010-05-05 12:22:56, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy Ciepielów Nr XXXII/170/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 11:56:30, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-11-03 07:40:26, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-07-27 08:29:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2008r
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 13:01:08, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2009r
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 13:00:20, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Uchwała Nr XXI/115/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu budżetu na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 12:14:35, wprowadzający: Marcin Bielecki
  INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budzetu gminy wg stanu na dzien 30 wrzesnia 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 14:01:13, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-08-18 14:49:12, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budetu gminy wg stanu na dzie 31 marca 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-04-29 10:03:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budetu gminy za rok budetowy 2007r zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz.2104 z pn.zm./
Data wprowadzenia informacji 2008-04-29 10:02:04, wprowadzający: Marcin Bielecki
 Opinia RIO o projekcie budzetu na 2008 r
Data wprowadzenia informacji 2007-12-13 16:03:57, wprowadzający: Marcin Bielecki
``
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budzetu gminy wg stanu na dzien 30 wrzesnia 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 13:33:28 Informację zaktualizowano 2007-10-25 13:35:50, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-07-27 08:01:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 marca 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 11:08:17, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2006 zgodnie z art. 14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 11:07:03, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA ROCZNA z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2006r zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz.2104 z póżn.zm./
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 11:04:28, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 września 2006r
Data wprowadzenia informacji 2006-11-03 09:00:15, wprowadzający: Marcin Bielecki
 INFORMACJA KWARTALNA z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2006r
Data wprowadzenia informacji 2006-08-02 12:21:38, wprowadzający: Marcin Bielecki
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ciepielow.pl