Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2022 r. -
31.12.2022 r. do kotłowni Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie i Urzędu
Gminy w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r. do kotłowni Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciepielowie i Urzędu Gminy w Ciepielowie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 09.12.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 09.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-12-01 10:49:25 | Data modyfikacji: 2021-12-17 12:28:19.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu gminy Ciepielów

Ogloszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 06.12.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 06.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-11-26 13:51:03 | Data modyfikacji: 2021-12-16 08:47:27.
Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac
Zwycięstwa

Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac Zwycięstwa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac Zwycięstwa

Załączniki do SWZ Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac Zwycięstwa

Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 13.05.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 14.05.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty - 25.05.2021

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-29 09:05:36 | Data modyfikacji: 2021-05-25 08:28:12.
Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie
kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 12.05.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 13.05.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.05.2021

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 10:17:43 | Data modyfikacji: 2021-05-20 13:18:24.
Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Remiza OSP Bąkowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 12.04.2021

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 14.04.2021

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 15.04.2021

Zapytanie nr 4 do SWZ i odpowiedź - 15.04.2021

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu – 22.04.2021

Informacja z otwarcia ofert - Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 23.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 04.05.2021

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:41:29 | Data modyfikacji: 2021-05-20 13:15:58.
Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Załączniki do SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 16.03.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - zmiana 16.03.2021

Załączniki do SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - zmiana 16.03.2021

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 1 - Zmiany Zał. nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Basen - 19.03.2021

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 2 - Schemat GWP Basen Ciepielów - 19.03.2021

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 3 - 19.03.2021

Zapytanie nr 4 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 19.03.2021

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie treści SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 19.03.2021

Zapytanie nr 5 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Zapytanie nr 6 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Zapytanie nr 7 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Załącznik uzgodnienia basen Ciepielów - 25.03.2021

Zaktualizowane rysunki i przedmiary - 25.03.2021

Zapytanie nr 8 do SWZ i odpowiedź - 26.03.2021

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - 29.03.2021

Informacja z otwarcia ofert - Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - 30.03.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-03-08 13:28:28 | Data modyfikacji: 2021-04-14 09:39:34.
Data wprowadzenia: 2021-03-08 13:28:28
Data modyfikacji: 2021-04-14 09:39:34
Opublikowane przez: Marcin Bielecki