Sukcesywne dostawy oleju opałowego do kotłowni
Urzędu Gminy w Ciepielowie i jednostek
organizacyjnych gminy w 2024 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Sukcesywne dostawy oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie i jednostek organizacyjnych gminy w 2024 roku

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-12-01 07:21:06 | Data modyfikacji: 2023-12-01 07:22:54.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu gminy Ciepielów

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-11-24 13:12:54.
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie
dla osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie dla osób niepełnosprawnych

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-10-06 13:09:47.
Poprawa efektywności energetycznej poprzez
modernizację oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Ciepielów na energooszczędne w
miejscowościach: Antoniów, Czerwona, Bielany,
Podgórze, Kunegundów, Czarnolas, Bąkowa,
Podolany, Gardzienice Kolonia, Łaziska, Wielgie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciepielów na energooszczędne w miejscowościach: Antoniów, Czerwona, Bielany, Podgórze, Kunegundów, Czarnolas, Bą

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 13:14:20.
Poprawa efektywności energetycznej poprzez
modernizację oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Ciepielów na energooszczędne w
miejscowościach: Anusin, Chotyze, Ciepielów,
Ciepielów Kolonia, Dąbrowa, Drezno, Marianki,
Kawęczyn, Pcin, Rekówka, Stary Ciepielów,
Świesielice, Wólka Dąbrowska

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciepielów na energooszczędne w miejscowościach: Anusin, Chotyze, Ciepielów, Ciepielów Kolonia, Dąbrowa, Drezno, M

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-26 13:12:10.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Gminy Ciepielów w okresie od 01.09.2023
roku do 30.06.2024 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w okresie od 01.09.2023 roku do 30.06

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-07-20 12:38:16.
Zabezpieczenie dostaw wody poprzez budowę stacji
ujęcia wody oraz sieci wodociągowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Zabezpieczenie dostaw wody poprzez budowę stacji ujęcia wody oraz sieci wodociągowej

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-07 11:20:27.
Poprawa efektywności energetycznej budynku
szkoły podstawowej w Bąkowej wraz
zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury
sportowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Bąkowej wraz zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:53:28.
Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2023 r. -
31.12.2023 r. do kotłowni Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie i Urzędu
Gminy w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r. do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie i Urzędu Gminy w Ciepielowie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 16.12.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-12-08 08:55:54 | Data modyfikacji: 2022-12-16 13:49:31.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu gminy Ciepielów

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 02.12.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-11-24 13:17:48 | Data modyfikacji: 2022-12-12 13:32:37.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Gminy Ciepielów w okresie od 01.09.2022r
do 30.06.2023r

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w okresie od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 19.08.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-08-11 12:18:17.
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki
wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę
Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ.1

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ.2

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 02.08.2022

Załączniki do odpowiedzi na pytanie nr 1

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 02.08.2022

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 03.08.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 05.08.2022

Zawiadomienie o unieważneiniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-21 10:51:38 | Data modyfikacji: 2022-08-09 13:33:52.
Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego
na PSP w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego na PSP w Ciepielowie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 07.07.2022

Przedmiar robót elektryczny - 07.07.2022

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 14.07.2022

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 14.07.2022

Zapytanie nr 4 do SWZ i odpowiedź - 14.07.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 18.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-07-01 10:27:19 | Data modyfikacji: 2022-07-26 09:01:57.
Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w
Wielgiem wraz z zagospodarowaniem terenu

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgiem wraz z zagospodarowaniem terenu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 01.07.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 15.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-30 09:21:28 | Data modyfikacji: 2022-07-26 09:02:45.
Budowa mini kompleksów sportowo - rekreacyjnych w
miejscowości: Chotyze, Kałków, Stary
Ciepielów, Wielgie, Pcin

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Budowa mini kompleksów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości: Chotyze, Kałków, Stary Ciepielów, Wielgie, Pcin

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 29.06.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 08.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-23 12:19:39 | Data modyfikacji: 2022-07-20 09:33:18.
Budowa mini kompleksu sportowo - rekreacyjnego w
miejscowości Świesielice

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa mini kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Świesielice

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 29.06.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 08.07.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-06-23 11:21:50 | Data modyfikacji: 2022-07-20 09:31:58.
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki
wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę
Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 06.06.2022

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 09.06.2022

Zawiadomienie o unieważneiniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-25 12:40:25 | Data modyfikacji: 2022-06-13 10:22:33.
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki
wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę
Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 20.05.2022

Zawiadomienie o unieważneiniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:58:48 | Data modyfikacji: 2022-05-23 10:07:37.
Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki
wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę
Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ciepielów poprzez budowę Oczyszczalni Ścieków i Stacji Ujęcia Wody

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SWZ dokumentacja projektowa

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o unieważneiniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2022-04-14 12:25:35 | Data modyfikacji: 2022-04-29 11:30:17.
Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2022 r. -
31.12.2022 r. do kotłowni Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie i Urzędu
Gminy w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r. do kotłowni Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciepielowie i Urzędu Gminy w Ciepielowie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 09.12.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 09.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-12-01 10:49:25 | Data modyfikacji: 2021-12-17 12:28:19.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu gminy Ciepielów

Ogloszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 9 do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 06.12.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 06.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-11-26 13:51:03 | Data modyfikacji: 2021-12-16 08:47:27.
Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac
Zwycięstwa

Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac Zwycięstwa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac Zwycięstwa

Załączniki do SWZ Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac Zwycięstwa

Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 13.05.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 14.05.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty - 25.05.2021

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-29 09:05:36 | Data modyfikacji: 2021-05-25 08:28:12.
Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie
kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Budowa toru rowerowego PUMPTRACK na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 12.05.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 13.05.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.05.2021

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-28 10:17:43 | Data modyfikacji: 2021-05-20 13:18:24.
Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z
zagospodarowaniem terenu

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Załączniki do SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Remiza OSP Bąkowa

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 12.04.2021

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 14.04.2021

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 15.04.2021

Zapytanie nr 4 do SWZ i odpowiedź - 15.04.2021

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu – 22.04.2021

Informacja z otwarcia ofert - Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 23.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 04.05.2021

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:41:29 | Data modyfikacji: 2021-05-20 13:15:58.
Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Załączniki do SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Załącznik nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 16.03.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - zmiana 16.03.2021

Załączniki do SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - zmiana 16.03.2021

Zapytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 1 - Zmiany Zał. nr 9 do SWZ Dokumentacja Projektowa Basen - 19.03.2021

Zapytanie nr 2 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 2 - Schemat GWP Basen Ciepielów - 19.03.2021

Zapytanie nr 3 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Załącznik do pytania nr 3 - 19.03.2021

Zapytanie nr 4 do SWZ i odpowiedź - 19.03.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 19.03.2021

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie treści SWZ Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie 19.03.2021

Zapytanie nr 5 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Zapytanie nr 6 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Zapytanie nr 7 do SWZ i odpowiedź - 25.03.2021

Załącznik uzgodnienia basen Ciepielów - 25.03.2021

Zaktualizowane rysunki i przedmiary - 25.03.2021

Zapytanie nr 8 do SWZ i odpowiedź - 26.03.2021

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - 29.03.2021

Informacja z otwarcia ofert - Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie - 30.03.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Bielecki | Data wprowadzenia: 2021-03-08 13:28:28 | Data modyfikacji: 2021-04-14 09:39:34.
Data wprowadzenia: 2021-03-08 13:28:28
Data modyfikacji: 2021-04-14 09:39:34
Opublikowane przez: Marcin Bielecki